Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EG-förordning 1935/2004

    Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 (konsoliderad version) Vi
    Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2022-11-22
  • EU-förordning 2022/1616

    Om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 282/2008 Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens
    Förpackningar, material i kontakt med livsmedel - Senast granskad 2022-11-23