Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 2023/915

    Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006 Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) 2023/915 (
    Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2024-04-15
  • SFS 2011:1494

    Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet SFS 2011:1494 Vi strävar alltid efter att publiceringen av författningarna ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av
    Främmande ämnen/oönskade ämnen - Senast granskad 2023-06-08