Söksida

Sökresultat

Hittade 2 träffar på ""

  • EU-förordning 2021/630

    Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av varor som undantas från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och om ändring av
    Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-09-06
  • EU-förordning 2021/404

    Om fastställande av förteckningar över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung får föras in till unionen i enlighet med
    Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2023-11-28