Söksida

Hittade 500 i kategori "Om oss"

 • Focal Point och Advisory Forum

  Focal Point och Advisory Forum Livsmedelsverket är en så kallad Focal Point, dvs. en nationell kontaktpunkt mellan den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, och nationella myndigheter
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-10-18
 • Kommittéer och samarbeten

  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-01-28
 • Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel (NMKL)

  NMKL är ett samarbetsforum för nordiska experter inom livsmedelsanalyser inom både offentlig och privat sektor och som startade år 1946. NMKL har som mål att: Vara ett nordiskt nätverk för experter
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-02-08
 • Nordiska Matförvaltningsgruppen, NMF

  Arbetsgruppen har ansvar för aktiviteter inom lagstiftning, tillsyn, märkning och konsumentinformation på livsmedels- och konsumentområdet. Nordiska Matförvaltningsgruppen (NMF) finns under
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2015-12-23
 • Ta del av allmänna handlingar

  De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av Livsmedelsverket är allmänna handlingar. Det kan till exempel vara ett brev till Livsmedelsverket, ett beslut som Livsmedelsverket fattat
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-10-17
 • Pålitlig information

  Pålitlig information:                                       - ingen ska blir lurad Är köttet på menyn vad det utges för att vara?  Anges allergi-framkallande ämnen? Kommer varan från den region som 
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-10
 • Område Livsmedelskontroll

  Livsmedelskontroll Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får en kontroll som utvecklar deras verksamheter. Alla ska kunna lita på att maten är okej,
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2017-01-12
 • Riskvärderingskommittéer - JECFA, JEMRA, JMPR

  JECFA, JEMRA OCH JMPR är oberoende vetenskapliga kommittér som administreras av FAO och WHO. JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA är en oberoende internationell
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-13
 • Rapporter 2014

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Rapporter 2011

  Här listas rapporter som Livsmedelsverket publicerat eller varit med och tagit fram. Enklast hittar du rapporter genom att klicka på "Sök via kategori istället" under sökboxen högst upp på sidan och
  Sida - Rapporter - Uppdaterad 2015-03-07
 • Måltidsdagen 2016

  Livsmedelsverkets måltidsdag 2016: Hitta ert sätt att få nöjda matgäster! Det finns inte ETT recept på bra måltider i förskolan, skolan, vården och omsorgen – det finns många. På Livsmedelsverkets
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-05-03
 • Remiss - Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2016) 750 slutlig. Om spritdrycker

  Svar senast den 10 januari 2017 Missiv PM Bilaga 1 (engelska) Bilaga 2 (engelska add 1) Bilaga 3 (svenska) Bilaga 4 (svenska add 1)
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-12-22
 • Remiss - Ny vägledande information om import av livsmedel från länder utanför EU. Dnr 2016/02935

  Svar senast 1 november 2016 Remiss Ny vägledande information om import av livsmedel från länder
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2016-09-23
 • Remiss - förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll. Dnr 2015/08185

  Missiv PM Föreskriftsförslag Bilaga Synpunkter ska ha inkommit senast den 31 augusti 2016
  Sida - Remisser - Uppdaterad 2016-05-31
 • Tack

  Tack Ditt meddelande har nu skickats. Tack för att du kontaktat Livsmedelsombudsmannen.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-03-22
 • Ica återkallar gravad lax - listeria

  ICA återkallar ICA Basic Gravad lax 350 gram  på grund av risk för listeria. Mer information om berörda partier, hantering med mera finns hos Ica Icas pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-10-17
 • Skånemejerier återkallar matlagningsgrädde

  Skånemejerier återkallar matlagningsgrädde på grund av hållbarhetsproblem Skånemejerier återkallar matlagningsgrädde på grund av förhöjd halt av bakterier vilket kan påverka hållbarheten.
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-10-03
 • Lidl återkallar lax på grund av listeria

  Lidl återkallar gravad lax på grund av listeria Lidl återkallar Admiral gravad lax i bit 300g på grund av listeria. Kunder som köpt produkten ombeds returnera de felaktiga produkterna till
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-07-22
 • Heberleins återkallar Nisses medvurst helvara på grund av eventuell listeria

  Heberleins återkallar Nisses medvurst helvara, bäst före 8/8-2016, som en försiktighetsåtgärd på grund av eventuell listeria. Heberleins pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-07-13
 • Findus återkallar skinkcrepes, kan innehålla räkor och fisk

  Findus återkallar Skinkcrêpes, 250 gram, artikelnummer 3452. Anledningen är att förpackningen kan odeklarerat innehåll av räkor och fisk. Findus pressmeddelande
  Sida - Om oss - Uppdaterad 2016-06-17