Söksida

Hittade 429 i kategori "Produktion, handel och kontroll"

 • Reviderade branschriktlinjer för servicehandeln

  Svensk Servicehandel & Fast Food har reviderat de nationella branschriktlinjerna Säker mat i servicehandeln. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och finns nu tillgängliga på
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-10-16
 • Branschriktlinjer från Vendingföreningen är reviderade

  Svenska Vendingföreningen har reviderat de nationella branschriktlinjerna för vendingbranschen – Varmdrycks och varuautomater. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och finns nu tillgängliga
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-09-25
 • Fyra företagsbroschyrer har uppdaterats

  Broschyrer till företag om att importera livsmedel och att starta kafé har nyligen uppdaterats. Även de engelska översättningarna av broschyrerna är uppdaterade. Ändringarna i broschyrerna beror
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-09-16
 • Ekologiskt på restaurang

  Vägledning och nationella föreskrifter ska underlätta för ekologiska restauranger heno@slv.se Restauranger och caféer kan redan idag berätta för sina kunder att de erbjuder ekologisk mat. Bristen
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2015-07-20
 • Jordnötter

  Jordnöten är en baljväxt. Personer med allergi mot jordnötter kan reagera mycket allvarligt om de får i sig jordnöt. Därför finns det särskilda märkningsregler för jordnöt. Symtom Jordnötsallergiker
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-07-01
 • Nötter

  Nötter hör till flera olika botaniska familjer. I livsmedelslagstiftningen klassas mandel, hasselnöt, valnöt, cashewnöt, pekannöt, paranöt, pistaschmandel och makadamianöt/Queenslandsnöt som nötter.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-09-02
 • Ärta

  Ärtor hör till baljväxterna, liksom jordnötter, sojabönor, lupin, bönor, kikärter och linser. Ärtor kan orsaka allergiska reaktioner. Symtom Allergi mot ärta ger precis som annan allergi symtom från
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-22
 • Berikning

  Med berikning menas att vitaminer eller mineraler tillsätts till livsmedel för att förbättra deras näringsvärde. Det finns olika anledningar till att livsmedelstillverkare väljer att berika sina
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-29
 • Biodling och honung

  Här finner du samlad information som berör biodling och tillverkning av honung och sammansatta produkter av honung, bland annat information om lagstiftning och vägledningar samt länkar till dokument
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-09-20
 • Produktgrupper FSG / Gäller fr.o.m. 20 juli 2016

  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-29
 • Kontroll av livsmedel

  Kontroll av livsmedel Livsmedelsverket har en egen återkommande kontroll av livsmedel. I kontrollen ingår livsmedel från det egna landet samt livsmedel importerade från länder inom och utanför EU.
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-01-26
 • Kontroll av livsmedelsföretag

  Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som vill tillhandahålla livsmedel på marknaden också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Det är alltså det företag eller den
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-10-12
 • Land
  Thailand

  Supplier
  Agriculture is life
  Valid from
  2016-10-31

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2016-11-01
 • Land
  Thailand

  Supplier
  Chatchawan Import and Export and Packaging Ltd
  Valid from
  2016-09-09

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2016-09-09
 • Land
  Chile

  Supplier
  Terrafruit SA
  Valid from
  2016-04-29

  Sida - Lista över saluförbud frukt och grönt - Uppdaterad 2016-04-29
 • Livsmedel för särskilda grupper - FSG Gäller fr.o.m. 20 juli 2016

  På den här sidan hittar du fakta om livsmedel för särskilda grupper- FSG, vilka livsmedel som omfattas, vilka regler som styr dem, om de ska anmälas eller inte och eventuella sammansättnings- och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-09-19
 • Tillsatser

  Livsmedelstillsatser är ämnen som tillförs livsmedel för ett tekniskt ändamål och normalt inte konsumeras som livsmedel i sig. Exempel på livsmedelstillsatser är ämnen som: ökar hållbarheten -
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-12-13
 • Svamp - handel och kontroll

  Svamp - handel och kontroll Matsvamp i handel och servering ska, likt andra livsmedel, inte skada konsumentens hälsa, vare sig akut eller på lång sikt, och får inte heller vara skadliga för kommande
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-06-09
 • Resultat av offentlig kontroll

  Livsmedelsföretag, dricksvatten och primärproduktion De kommunala kontrollmyndigheterna och Livsmedelsverkets kontrollavdelning rapporterar årligen in uppgifter om sin livsmedels- och
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-09-20
 • Revision av livsmedelskontrollen

  Granskningen av den offentliga kontrollen – så kallade revisioner – består av två delar. Kontrollmyndigheterna ska utföra interna revisioner eller låta utföra externa revisioner och EU ska göra
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Uppdaterad 2016-11-17