Råd och material - skola

Skolmaterial

Mat och måltider kan användas i undervisningen i flera av skolans ämnen, oavsett om du är "matproffs" eller bara lite nyfiken. Skolmåltiden finns där varje dag och kan tjäna som en ypperlig ingång till givande diskussioner. Eller varför inte använda mat laborativt i klassrummet? Bara fantasin sätter gränser!

Mat för alla sinnen - sensorisk träning enligt Sapere-metoden

"Mat för alla sinnen" är en lärarhandledning i Sapere-metoden för årskurs 4-6. Sapere är en praktisk metod där det pedagogiska materialet främst består av livsmedel och där eleverna får utforska mat och sina egna sinnesupplevelser. Materialet syftar till att på ett lustfyllt sätt bredda elevernas smakrepertoar och kritiska tänkande kring mat och smak.

”Mat för alla sinnen” är ett populärt material som använts i många år. Nedan kan du ta del av en nyutgåva som under 2015 har uppdaterats med ett nytt bildmaterial samt kopplats till läroplanen (Lgr 11) och praktiska erfarenheter från lärare. Du kan även se en kort film som introducerar materialet och visar hur Sapere-metoden kan användas i skolan. Materialet kan beställas i tryckt format i Livsmedelsverkets webbutik.

 

Hej Skolmat!

Hej skolmat är pedagogiska övningar där skolmåltiden utgör själva läromedlet. Materialet består av 14 lektionsförslag grupperade i tre olika teman – maten i våra liv, hälsa och miljö. Alla övningarna är ämnesövergripande och anpassade till Lgr11 och kunskapsmålen för årskurs 4-6. Materialet kan även användas som inspiration för lektioner med såväl äldre som yngre elever.

 

Film om utomhusmatlagning i skolan

Det är lärorikt att laga skolmat utomhus! I filmen lagar elever och pedagoger skollunch utomhus. Det lagas gryta över öppen eld medan elever och personal berättar om hur utomhusmatlagning bidragit till att eleverna fått ökade kunskaper om mat och måltider. Eleverna lär sig också att samarbeta och att ta ansvar.

 

Du som arbetar i skolan kan hitta mer användbar information via länkarna nedan.

Råd och material

Senast granskad 2017-09-22