Ta hand om maten, minska svinnet

Publikationer om minskat matsvinn

Livsmedelsverket hade ett regeringsuppdrag 2013 - 2015 att tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbeta för att minska matsvinnet. Här hittar du länkar till de rapporter och publikationer som har gjorts inom regeringsuppdraget. 

Rapporter gjorda inom regeringsuppdraget Minska matsvinnet 2013 - 2015

Under tre år arbetade tre myndigheter tillsammans för att minska matsvinnet. Här presenteras de rapporter som har gjorts inom regeringsuppdraget av respektive myndighet.

Publikationer


Jordbruksverket


Naturvårdsverket


Övriga rapporter

Nordiskt samarbete

Ta hand om maten minska svinnet

Senast granskad 2017-02-13