Provtagning

Provtagning är en vanlig kontrollmetod. Utförande av själva provtagningen, analysen och tolkning av resultaten kan vara mycket olika beroende på livsmedel och analys.

Här finns samlat regler och vägledningar om provtagning.

Senast granskad 2017-01-25