Mikrobiologisk kompetensprovning

Tre vialer

Laboratorier kan objektivt pröva sin analyskompetens genom att delta i program för kompetensprovning.

Kompetensprovningsprogram

Livsmedelsverket har arrangerat kompetensprovningsprogram inom mikrobiologi sedan 1981. Programmen är godkända av SWEDAC, Sveriges ackrediteringsorgan, enligt SS-EN ISO-IEC 17025 och SS-EN ISO-IEC 17043.

Program för mikorbiologisk kompetensprovning Omgångar per år Analys av
Dricksvatten 2 odlingsbara mikroorganismer (totalantal), fekala indikatorer, koliforma bakterier, Pseudomonas aeruginosa samt mikrosvamp.
Livsmedel 3

totalantal aeroba mikroorganismer, indikatorer inom Enterobacteriaceae, patogena bakterier, mikrosvamp m.fl.

Webbplats - Logga in

Hur en provomgång går till

Livsmedelsverket skickar ut ett eller flera homogenitetstestade prov för analys till de laboratorier som anmält sig för att delta. Deltagarna rapporterar analysresultaten inom en bestämd tid.
Resultaten bearbetas statistiskt och sammanställs i en rapport som läggs ut på Livsmedelsverkets hemsida.

Beställning av uppföljningsprov

Under perioden 2017-12-20 - 2018-01-02 skickas inga prover på grund av julledighet.

Rapporter

2017

LM Oktober 2017

DV September 2017

LM April 2017

DV Mars 2017

LM Januari 2017

2016

Senast granskad 2017-12-19