Laboratorieverksamhet, provtagning och analys

Laboratorier kan objektivt pröva sin analyskompetens genom att delta i program för kompetensprovning. Som komplement till programmen för kompetensprovning finns även referensmaterial.

Workshop - Mikrobiologiska analyser, 2017

Livsmedelsverket kommer den 6-7 september 2017 organisera en workshop i Uppsala med titeln "Mikrobiologiska analyser på livsmedel och dricksvatten".

Workshopen riktar sig till personal på mikrobiologiska livsmedels- och dricksvattenlaboratorier, såväl laborativ personal som personal med kvalitets- och verksamhetsansvar.

Preliminära programpunkter finns i den inbjudan nedanför. Mer information kommer under våren, men boka gärna in datumen i din kalender redan nu.

Preliminära programpunkter och inbjudan

Petriskålar
Mikrobiologiska referensmaterial

Nu har vi förlängt hållbarheten på några av våra referensmaterial. För att se vilka det gäller, klicka på länken Förteckning referensmaterial.

Tre vialer
Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program som erbjuds och för att registrera er.

Senast granskad 2015-02-24