Laboratorieverksamhet, provtagning och analys

Laboratorier kan objektivt pröva sin analyskompetens genom att delta i program för kompetensprovning. Som komplement till programmen för kompetensprovning finns även referensmaterial.

Petriskålar
Mikrobiologiska referensmaterial

Nu har vi tillverkat många nya referensmaterial och även förlängt hållbarheten på några. För att se vilka - klicka på länken Förteckning referensmaterial.

Tre vialer
Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program som erbjuds och för att registrera er.

Person som tittar i ett mikroskop
Nätverk för mikrobiologisk laboratorieverksamhet

Det nationella nätverket riktar sig till alla svenska laboratorier som utför mikrobiologiska analyser på livsmedel, dricksvatten, foder och/eller djurprover.

Senast granskad 2015-02-24