Utbildningar för livsmedelsföretagare

Här kan du hitta de e-utbildningar som finns tillgängliga för livsmedelsföretagare

Utbildningsportalen

Livsmedelsverket har en webbplattform - Utbildingsportalen - där det är möjligt att distribuera e-utbildningar. Med e-utbildning avses utbildning som sker genom webbaserade och interaktiva självstudier. Portalen är en molntjänst, vilket innebär att den alltid är tillgänglig om du har en dator, surfplatta, mobil och tillgång till internet. Den information som lagras här är skyddad och leveratören uppfyller kraven i PUL.

Du kan läsa mer om våra aktuella e-utbildningar nedan:

Hur kan jag anmäla mig till e-utbildning?

För att kunna ta del av våra e-utbildningar måste du ha ett användarkonto.

Vid ansökan om detta konto kommer du att behöva fylla i personuppgifter, organisationsnummer och faktureringsadress. Detta behöver du bara göra första gången, därefter kommer du vara medlem i Utbildningsportalen och kan ta del av alla e-utbildningar som Livsmedelverket tillhandahåller.

Senast granskad 2017-03-16