Sötningsmedlet steviolglykosider

Märkning av produkter som innehåller steviolglykosider

Det är viktigt att skilja på tillsatsen steviolglykosider (E 960) och växten Stevia, som är ett icke godkänt nytt livsmedel. Läs mer om nya livsmedel, se länken nedan. Att märka livsmedel, som innehåller steviolglykosider, med uppgiften "sötade med Stevia" eller något liknande anses vara vilseledande. Läs mer i det tolkningsdokument som Livsmedelsverket tagit fram.

Steviolglykosider ska precis som andra livsmedelstillsatser märkas ut med funktionsnamn följt av vedertaget namn eller E-nummer i ingrediensförteckningen.

Exempel: Sötningsmedel steviolglykosider eller sötningsmedel E 960.

Detta framgår av artikel 18-22 i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation-informationsförordningen-som reglerar hur tillsatser ska anges i ingredeinsförteckningen när de ingår i andra livsmedel. 

Renhetskriterier för livsmedelstillsatser

I samband med att en livsmedelstillsats blir godkänd tas det fram en specifikation om krav på identitet och renhet som denna tillsats måste uppfylla. Det är viktigt att dessa krav är uppfyllda eftersom det kan innebära en hälsorisk för konsumenten om tillsatserna inte håller livsmedelskvalitet.

Specifikationen som gäller för steviolglykosider finns i förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för livsmedelstillsatser.

Steviolglykosider som bordssötningsmedel

Steviolglykosider är bland annat godkänt att använda i bordssötningsmedel. Definitionen av bordsötningsmedel finns bland övriga definitioner i tillsatsförordningens artikel 3. Utöver de allmänna märkningskraven i märkningsföreskrifterna ska det på ett bordssötningsmedel framgå av försäljningsbeskrivningen vilket eller vilka sötningsmedel som ingår enligt:

"[sötningsmedlets eller sötningsmedlens namn]-baserat bordsötningsmedel". Detta gäller för alla typer av bordssötningsmedel.

Exempel

"steviolglykosidbaserat bordssötningsmedel"

"steviolglykosid och erytritolbaserat bordsötningsmedel"

Om E 960 kombineras med sötningsmedel i form av sockeralkoholer, till exempel erytritol, ska följande varningstext ingå i märkningen "Överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan".

Om aspartam eller salt av aspartam och acesulfam används i ett bordsötningsmedel ska varningstexten "Innehåller en källa till fenylalanin" ingå i märningen. Detta framgår av artikel 23 i tillsatsförordningen.

I samma artikel, punkt 4, står också att tillverkare av bordssötningsmedel på lämpligt sätt ska ge den information som behövs för att konsumenterna ska kunna använda produkten på ett säkert sätt.

Det kan handla om att ge rätt doseringsangivelse utifrån vad som är säkert för konsumenten. I märkningsföreskrifterna finns krav på bruksanvisning enligt 59 § eller enligt artikel 9.1.j i informationsförordningen. Reglerna säger att bruksanvisning ska finnas om det utan en sådan skulle vara svårt att använda livsmedlet på rätt sätt. Det är företagarens ansvar att se till att konsumenten får den information som den behöver för att använda produkten på ett säkert sätt.

Senast granskad 2015-02-23