Nyheter för livsmedelsföretagare

Information om märkning av honung

2015-11-10

Nu finns två nya faktablad från Livsmedelsverket: ett om märkning av honung och ett om märkning av honungsprodukter.

Det finns särskilda regler för märkning av honung. För att underlätta för små producenter har Livsmedelsverket skapat en enkel guide för hur man märker honung och honungsprodukter på rätt sätt.