Anmälan till kontrollorgan vid distanshandel

2018-06-08

Livsmedelsverket har tidigare informerat om att distanshandel av ekologiska livsmedel kräver anmälan till ett kontrollorgan. (Nyhet publicerad 2017-12-21/Ändrad 20180207)

Nu har Livsmedelsverket förtydligat vad som gäller vid anmälan till kontrollorgan vid distanshandel.

Försäljning via distans

Försäljning av ekologiska livsmedel via distans/e-handel är inte försäljning direkt till slutkonsument, vilket gör att denna typ av verksamhet i princip alltid ska anmälas till ett kontrollorgan. För att det ska vara direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmält till ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.

Alla anläggningar inom företaget som är inblandade i handeln ska ingå i anmälan till kontrollorganet. Sker försäljningen via gemensam webbplats behöver endast huvudkontoret anmälas, men lager och butik som packar/lämnar ut varorna måste omfattas av kontrollen. För livsmedelskedjor med en gemensam firma räcker således en anmälan men den ska omfatta alla anläggningar. Observera att för livsmedelskedjor där butikerna har egen firma ska varje butik göra en anmälan. Detta gäller oavsett om butiken har egen webbhandel eller en gemensam för hela kedjan.

Med distanshandel menas att köpet ingås när slutkonsumenten väljer att slutföra köpet på webbsidan, eftersom denna då ingått ett bindande avtal med företagaren. Detta gäller oavsett om betalning sker vid köpet, via faktura eller vid hämtning i butik. Det gäller också oavsett om matkassen plockas ihop i butik eller på lager för hämtning/utkörning.

För mer information läs:

Kontakt

Lena Wallin 018-17 55 76