Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Nyhet! Kraftfullare sök och bättre utskrifter i Kontrollwiki

  Kontrollwiki utvecklades för mindre än ett år sedan men det är viktigt att vi ständigt förbättrar och förnyar tekniken för att anpassa den till de behov du som användare har. De förbättringar som nu har sjösatts handlar om navigering i menyn Innehåll, förbättringar i sökfunktionen och smartare utskrifter.

  2017-05-29 -

 • Treårigt nordiskt matsvinnsprojekt i mål

  Det nordiska matsvinnsprojekt som Livsmedelsverket koordinerat sedan 2013 avslutades 27 april med en konferens i Oslo. De nordiska resultaten om datummärkning, redistribution av mat och svinndata i primärproduktion sattes vid konferensen in i ett internationellt perspektiv.

  2017-05-11 -

 • Förslag på remiss: Anmälningsplikt för ”fri från”-livsmedel

  De livsmedel som är märkta med uppgifter om att de är fria från vissa allergener ska anmälas till Livsmedelsverket. Det förslaget skickar Livsmedelsverket nu ut på remiss.

  2017-05-03 -

 • Fågelinfluensa i värphönsbesättning i Nyköping

  Högpatogen fågelinfluensa H5N8 har konstaterats på en värphönsbesättning i Nyköpings kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

  2017-04-27 -

 • Remiss om ändringar i dricksvattenföreskrifterna

  Livsmedelverket införlivar EU-kommissionens direktiv 2015/1787 i dricksvattenförskrifterna. Samtidigt införs ett antal andra förändringar.

  2017-04-27 -

 • Arbetet mot livsmedelsfusk fortsätter

  Livsmedelsfusk är ett prioriterat område för Livsmedelsverket. Sverige har kommit en bra bit på väg i arbetet, men mer behöver göras. Det framgår av en rapport till regeringen.

  2017-04-26 -

 • Importerade livsmedel - ny information i Kontrollwiki

  Ni som livsmedelsföretag har möjlighet att ta del av ny vägledande information riktad till kontrollmyndigheter om hur de ska utföra kontroll av importerade livsmedel.

  2017-04-12 -

 • Nya kontrollförordningen 2017/625 upphäver 882/2004

  Nu finns den nya kontrollförordningen (EU) nr 2017/625 publicerad. Från december 2019 ska huvuddelen av den tillämpas i stället för kontrollförordning (EG) nr 882/2004 som gäller idag.

  2017-04-10 -

 • Ekologisk produktion - reviderade branschriktlinjer

  Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har reviderat de nationella branschriktlinjerna för ekologisk produktion. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

  2017-04-03 -

 • E-utbildningar för livsmedelsföretagare

  Nu finns två E-utbildningar tillgängliga för livsmedelsföretagare i Livsmedelsverkets utbildningsportal. En om näringsdeklaration och en om listeria

  2017-03-21 -