Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Treårigt nordiskt matsvinnsprojekt i mål

  Det nordiska matsvinnsprojekt som Livsmedelsverket koordinerat sedan 2013 avslutades 27 april med en konferens i Oslo. De nordiska resultaten om datummärkning, redistribution av mat och svinndata i primärproduktion sattes vid konferensen in i ett internationellt perspektiv.

  2017-05-11 -

 • Förslag på remiss: Anmälningsplikt för ”fri från”-livsmedel

  De livsmedel som är märkta med uppgifter om att de är fria från vissa allergener ska anmälas till Livsmedelsverket. Det förslaget skickar Livsmedelsverket nu ut på remiss.

  2017-05-03 -

 • Fågelinfluensa i värphönsbesättning i Nyköping

  Högpatogen fågelinfluensa H5N8 har konstaterats på en värphönsbesättning i Nyköpings kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

  2017-04-27 -

 • Remiss om ändringar i dricksvattenföreskrifterna

  Livsmedelverket införlivar EU-kommissionens direktiv 2015/1787 i dricksvattenförskrifterna. Samtidigt införs ett antal andra förändringar.

  2017-04-27 -

 • Arbetet mot livsmedelsfusk fortsätter

  Livsmedelsfusk är ett prioriterat område för Livsmedelsverket. Sverige har kommit en bra bit på väg i arbetet, men mer behöver göras. Det framgår av en rapport till regeringen.

  2017-04-26 -

 • Importerade livsmedel - ny information i Kontrollwiki

  Ni som livsmedelsföretag har möjlighet att ta del av ny vägledande information riktad till kontrollmyndigheter om hur de ska utföra kontroll av importerade livsmedel.

  2017-04-12 -

 • Nya kontrollförordningen 2017/625 upphäver 882/2004

  Nu finns den nya kontrollförordningen (EU) nr 2017/625 publicerad. Från december 2019 ska huvuddelen av den tillämpas i stället för kontrollförordning (EG) nr 882/2004 som gäller idag.

  2017-04-10 -

 • Ekologisk produktion - reviderade branschriktlinjer

  Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har reviderat de nationella branschriktlinjerna för ekologisk produktion. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

  2017-04-03 -

 • E-utbildningar för livsmedelsföretagare

  Nu finns två E-utbildningar tillgängliga för livsmedelsföretagare i Livsmedelsverkets utbildningsportal. En om näringsdeklaration och en om listeria

  2017-03-21 -

 • Nordisk matsvinnskonferens 27 april

  Ta del av nordiska erfarenheter av hur matsvinnet kan minskas!

  2017-03-15 -