Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Sista anmälningsdag 29 september! Kick- off för matsvinnssamarbete

  Som vi tidigare berättat bjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till kick-off för nationellt matsvinnsarbete den 4 oktober.   Arrangemanget är öppet för alla: företag, myndigheter, forskare, media och intresseorganisationer. Livsmedelsverket är medarrangör till dagen, sista anmälningsdag är 29 september.

  2017-09-28 -

 • Kickoff för nationellt matsvinnssamarbete

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till en kick off för nationellt matsvinnssamarbete den 4 oktober. Livsmedelsverket är medarrangörer till dagen.

  2017-09-15 -

 • Hantering av fipronil i ägg - uppdaterad vägledning

  EU-kommissionen har beslutat om gemensamma processfaktorer för hantering av fipronil i olika produkter framställda av ägg. Livsmedelsverket har därför uppdaterat sin tidigare vägledning om fipronil.

  2017-09-08 -

 • Livsmedelsverket gör det enklare för företag

  Frågelåda på webben, Kontrollwiki, webbkurser och kompetenslyft av livsmedelskontrollen. Det är några av de insatser Livsmedelsverket redovisar för regeringen som ska göra det enkelt att starta och driva företag och följa lagstiftningen.

  2017-08-28 -

 • Många kan påverkas av fipronil i ägg

  Mängder med ägg har återkallats från Nederländerna, och i viss mån Tyskland, eftersom de innehåller rester av insektsmedlet fipronil. Fipronil får inte användas inom animalieproduktionen i EU. En liten del ägg har kommit till Sverige. Däremot kan många ha fått produkter som innehåller sådana ägg.

  2017-08-25 -

 • Livsmedelsforum 2017 - så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

  Livsmedelsverket arrangerar tillsammans med Aktuell Hållbarhet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och RISE en nationell konferens som tar ett unikt helhetsgrepp om livsmedelssektorn och dess påverkan och utveckling.

  2017-08-23 -

 • Newcastlesjuka på värphönsbesättning i Kalmar

  Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsbesättning i Kalmar kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

  2017-08-22 -

 • Nyhet! Kraftfullare sök och bättre utskrifter i Kontrollwiki

  Kontrollwiki utvecklades för mindre än ett år sedan men det är viktigt att vi ständigt förbättrar och förnyar tekniken för att anpassa den till de behov du som användare har. De förbättringar som nu har sjösatts handlar om navigering i menyn Innehåll, förbättringar i sökfunktionen och smartare utskrifter.

  2017-05-29 -

 • Treårigt nordiskt matsvinnsprojekt i mål

  Det nordiska matsvinnsprojekt som Livsmedelsverket koordinerat sedan 2013 avslutades 27 april med en konferens i Oslo. De nordiska resultaten om datummärkning, redistribution av mat och svinndata i primärproduktion sattes vid konferensen in i ett internationellt perspektiv.

  2017-05-11 -