Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Risk för krångligare import och export av mat efter brexit

  När Storbritannien lämnar EU kan det bli betydligt krångligare för svenska livsmedelsföretag att importera och exportera. Nya kontroller och godkännanden kan bli aktuella för att handla med Storbritannien. Det påverkar i sin tur de svenska konsumenternas möjlighet att köpa vissa varor. Exempelvis påverkas troligen importen av ekologisk mat, grönsaker, mjölkprodukter, fisk och kött.

  2019-03-06 -

 • Nyheter i livsmedelslagen - skärpta straff och sanktionsavgifter införs

  Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Dels återinfördes fängelsestraff på upp till två år och dels infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser.

  2019-02-26 -

 • Närings- och hälsopåståenden nu i Kontrollwiki

  Den tidigare vägledningen om närings- och hälsopåståenden är nu omarbetad och inlagd i Kontrollwiki. Här finns information om gällande regelverk samt hur det ska tolkas.

  2019-02-14 -

 • Omarbetad säkerhetshandbok för små och medelstora företag

  Livsmedelsföretag har en stor betydelse för ett fungerande samhälle. Om produktionen eller leveranser utsätts för störningar så påverkas snabbt tillgången på mat och dryck i butiker. Därför publicerar Livsmedelsverket en förebyggande, övergripande säkerhetshandbok med information och praktiska verktyg för små och medelstora företag.

  2019-01-22 -

 • Undersökning om klimatanpassning i livsmedelsföretag är klar

  Försämrad tillgång och kvalitet på råvaror/insatsvaror, värmestress hos djur och brutna kylkedjor är några av de konsekvenser livsmedelsföretag väntar sig av klimatförändringarna.

  2018-12-18 -

 • Se föredrag från Mötesplats livsmedelsförsörjning

  Missade du Mötesplats livsmedelsförsörjning om hur vi tillsammans kan säkerställa mat på borden oavsett samhällsstörning? Se då filmade föredrag på vår webbplats.

  2018-12-18 -

 • Anmälan öppen för Vintermötet

  Välkomna att anmäla er till Livsmedelsverkets vintermöte den 7 mars 2019 i Stockholm. Temat för mötet är Hållbar mat i en föränderlig värld.

  2018-12-14 -

 • Dom från Högsta förvaltningsdomstolen om kosttillskott

  Kosttillskott kan inte längre beläggas med saluförbud med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler. Det är resultatet av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 13 november 2018

  2018-12-11 -

 • Det som mäts är det som syns – ny nationell metod för matsvinnsmätning i storkök

  För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinnet i de offentliga köken behöver svinnet mätas. Det görs idag på många olika sätt. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen. Därför lanserar nu Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet.

  2018-12-05 -

 • Ändrad tid för nedkylning av livsmedel

  Information om förvaring och hantering, temperatur, rengöring och om andra allmänna kraven för livsmedelsföretag finns nu i Kontrollwiki. Riktvärdet för nedkylningstid ändras från fyra till sex timmar.

  2018-11-30 -