Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Nu finns gränsvärden för glycidylestrar i barnmat och vegetabiliska fetter

  Gränsvärdena har tagits fram snabbt efter att Efsa presenterade sin riskvärdering om glycidylestrar och 3-MCPD i maj 2016.

  2018-03-09 -

 • Var med och påverka utformningen av nya mål för livsmedelskontrollen

  Nu påbörjar Livsmedelsverket arbetet med att sätta nya mål för livsmedelskontrollen som ska gälla 2020 - 2022. De nya målen kommer, precis som nuvarande operativa mål, att ange vissa typer av kontroller som myndigheterna i livsmedelskontrollen ska utföra.

  2018-03-07 -

 • Anmälan till kontrollorgan

  Ändrad 20180207 Livsmedelsverket vill informera om två ändringar i tolkningen av det ekologiska regelverket som påverkar vilka företag som ska vara anslutna till ett kontrollorgan

  2017-12-21 -

 • Nya rutiner hos Läkemedelsverket om livsmedelsanvisning

  Läkemedelsverket har ändrade rutiner för inhämtning av underlag inför uppdateringar av förteckningen över de livsmedel som får förskrivas på en livsmedelsanvisning enligt bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om hur en intresseanmälan görs.

  2017-12-15 -

 • Nu går det att anmäla sig till vintermötet

  Den 19 mars 2018 bjuder Livsmedelsverket in livsmedelsföretag, branschorganisationer och konsumentföreträdare till ett möte i Stockholm, det så kallade vintermötet. Välkommen med din anmälan!

  2017-12-05 -

 • Livsmedelsverkets vintermöte 2018

  Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör livsmedelsbranschen. Du som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel är välkommen!

  2017-10-25 -

 • Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

  Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk har tagit fram nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.  

  2017-10-23 -

 • Sista anmälningsdag 29 september! Kick- off för matsvinnssamarbete

  Som vi tidigare berättat bjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till kick-off för nationellt matsvinnsarbete den 4 oktober.   Arrangemanget är öppet för alla: företag, myndigheter, forskare, media och intresseorganisationer. Livsmedelsverket är medarrangör till dagen, sista anmälningsdag är 29 september.

  2017-09-28 -

 • Kickoff för nationellt matsvinnssamarbete

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till en kick off för nationellt matsvinnssamarbete den 4 oktober. Livsmedelsverket är medarrangörer till dagen.

  2017-09-15 -

 • Hantering av fipronil i ägg - uppdaterad vägledning

  EU-kommissionen har beslutat om gemensamma processfaktorer för hantering av fipronil i olika produkter framställda av ägg. Livsmedelsverket har därför uppdaterat sin tidigare vägledning om fipronil.

  2017-09-08 -