Nyheter för livsmedelsföretagare

Här listar vi nyheter för livsmedelsföretagare.

 • Livsmedelsverkets vintermöte 2018

  Nu är det dags att boka in Livsmedelsverkets vintermöte 2018 i kalendern. Det blir den 19 mars 2018 i Stockholm. På mötet informerar vi om aktuella frågor som berör livsmedelsbranschen. Du som representerar någon del av livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och handel är välkommen!

  2017-10-25 -

 • Branschriktlinjer för hantverksmässig charktillverkning

  Eldrimner nationellt resurscentrum för mathantverk har tagit fram nationella branschriktlinjerna för hantverksmässig charktillverkning. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.  

  2017-10-23 -

 • Sista anmälningsdag 29 september! Kick- off för matsvinnssamarbete

  Som vi tidigare berättat bjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till kick-off för nationellt matsvinnsarbete den 4 oktober.   Arrangemanget är öppet för alla: företag, myndigheter, forskare, media och intresseorganisationer. Livsmedelsverket är medarrangör till dagen, sista anmälningsdag är 29 september.

  2017-09-28 -

 • Kickoff för nationellt matsvinnssamarbete

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht bjuder in till en kick off för nationellt matsvinnssamarbete den 4 oktober. Livsmedelsverket är medarrangörer till dagen.

  2017-09-15 -

 • Hantering av fipronil i ägg - uppdaterad vägledning

  EU-kommissionen har beslutat om gemensamma processfaktorer för hantering av fipronil i olika produkter framställda av ägg. Livsmedelsverket har därför uppdaterat sin tidigare vägledning om fipronil.

  2017-09-08 -

 • Livsmedelsverket gör det enklare för företag

  Frågelåda på webben, Kontrollwiki, webbkurser och kompetenslyft av livsmedelskontrollen. Det är några av de insatser Livsmedelsverket redovisar för regeringen som ska göra det enkelt att starta och driva företag och följa lagstiftningen.

  2017-08-28 -

 • Många kan påverkas av fipronil i ägg

  Mängder med ägg har återkallats från Nederländerna, och i viss mån Tyskland, eftersom de innehåller rester av insektsmedlet fipronil. Fipronil får inte användas inom animalieproduktionen i EU. En liten del ägg har kommit till Sverige. Däremot kan många ha fått produkter som innehåller sådana ägg.

  2017-08-25 -

 • Livsmedelsforum 2017 - så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

  Livsmedelsverket arrangerar tillsammans med Aktuell Hållbarhet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och RISE en nationell konferens som tar ett unikt helhetsgrepp om livsmedelssektorn och dess påverkan och utveckling.

  2017-08-23 -

 • Newcastlesjuka på värphönsbesättning i Kalmar

  Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsbesättning i Kalmar kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

  2017-08-22 -