Revidering av sidor om livsmedelsinformation på Kontrollwiki

2021-10-11

Livsmedelsverket har gjort en översyn över många av  de Kontrollwikitexter som rör livsmedelsinformation och märkning. Ändringarna är sådana som tillkommit genom tidigare tolkningar och svar till såväl livsmedelsföretag som kontrollmyndigheter. Vi vill här informera om några av de justeringar som gjorts.

Några av ändringarna är endast av språklig karaktär eller omflyttning av text. Under året har även sidorna tillgänglighetsanpassats. För den som är intresserad går det alltid att jämföra den senast publicerade med de tidigare versionerna på Kontrollwiki. Välj Jämför version högt upp på respektive sida. Nedan kommenterar vi ändringar som kan vara av intresse att känna till.

Obligatorisk information

  • Bland exemplen för bruksanvisning har tillagningsanvisning för rå fågel lagts till. Exemplet med kokningsrekommendationer för frysta hallon har tagits bort.
  • När det gäller livsmedel som är undantagna kravet på näringsdeklaration har ytterligare ett exempel på när detta kan vara aktuellt lagts till.
  • Ett förtydligande har gjorts över hur innehåll av vissa sötningsmedel ska anges för alkoholhaltiga drycker som saknar ingrediensförteckning.

Ingredienser

Ett förtydligande har gjorts över hur vissa tillsatser med samma E-nummer ska märkas i ingrediensförteckningen för att kunna särskiljas.

Säljande uttryck

Den tidigare informationstexten i pdf-format ”Information om användandet av Livsmedelsverkets kostråd” har flyttats över i Kontrollwiki och förtydligats.

Distansförsäljning - färdigförpackade livsmedel

  • Det har förtydligats hur allergena ingredienser ska anges i stödmaterialet vid distansförsäljning
  • Gett fler exempel på uppgifter som är obligatoriska på färdigförpackade livsmedel men inte behöver finnas tillgängliga för konsumenten före köpet

Kommande ändringar

På några texter har en mer omfattande revidering gjorts och Livsmedelsverket kommer därför att remittera dessa förslag på ändringar och inhämta synpunkter innan ändringarna på Kontrollwiki kan publiceras. Det rör bland annat texterna om livsmedlets beteckning, allergeninformation och mängdangivelse.