Nya regler vid export av livsmedel till Storbritannien

2021-04-09

Numera är Storbritannien ett land utanför EU, vilket bland annat medför nya regler för den som exporterar livsmedel dit. För företag som ska exportera livsmedel till Storbritannien är det viktigt att vara förberedd på den omställning de nya reglerna innebär.

Storbritannien genomför förändringar i flera steg. Först ut är krav på hälsointyg (exportintyg) för vissa produkter.

Från den 1 oktober 2021 är det krav på hälsointyg för livsmedel av animaliskt ursprung. Hälsointyget utfärdas av exporterande företagets kontrollmyndighet.  Även sammansatta produkter som innehåller både en animalisk och en vegetabilisk del omfattas av kravet på hälsointyg.

Från den 1 januari 2022 ska alla livsmedel av animaliskt ursprung och sammansatta produkter kontrolleras vid en gränskontrollstation i Storbritannien.

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Företag som ska exportera animaliska livsmedel, sammansatta produkter och ekologiska livsmedel behöver bland annat förbereda följande:

  • Tillsammans med din importör, ta reda på vilka intyg som ska medfölja livsmedlet du ska exportera.
  • Säkerställ att du har behörighet till det webbaserade systemet Traces för att kunna fylla i hälsointyg.
  • Tänk på att det finns specifika bestämmelser för varor som är avsedda för Irland/Nordirland och som passerar Storbritannien landvägen.

Meddela din kontrollmyndighet om planerad export

De nya reglerna innebär en del merarbete, både för företag och för kontrollmyndigheter. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt och för att underlätta för kontrollmyndigheternas planering, är vi tacksamma om du kontaktar din kontrollmyndighet och meddelar vilka livsmedel ni avser att exportera samt i vilken omfattning. Det här gäller för produkter som kräver hälsointyg.

Läs mer om kraven vid export till Storbritannien, aktuella exportintyg och hur de utfärdas på Livsmedelsverkets webbplats. Informationen där uppdateras kontinuerligt.