Inspiration och fakta om hur vi ska rädda frukt och grönt

2021-10-15

Frukt och grönsaker utgör den grupp av livsmedel som slängs mest i hemmet. Men vilka sätt finns att stoppa det, var temat på matsvinnsnätverkets seminarium på Internationella matsvinnsdagen den 29 september 2021.

På seminariet medverkade representanter från hela livsmedelskedjan, som inspirerade till olika sätt att minska matsvinn, från fruktodlingen till hemma i köket. Arrangörer var Livsmedelsverket tillsammans med Naturvårdsverket, Jordbruksverket och SAMS (Samarbete för minskat matsvinn).  

Minskat matsvinn en nyckelfråga för världen

Näringsminister Ibrahim Baylan inledde seminariet med att ta upp att vi egentligen producerar tillräckligt med mat för att mätta hela jorden.

- Arbetet mot matsvinn handlar om att vi ska se till att ingen bra och näringsriktig mat hamnar på skräphögen när den kunde ha gått till hungrig människa. Matsvinn är dessutom dåligt för klimatet och ett slöseri med det som produceras från våra jordar.  

Baylan tog upp Sveriges deltagande på FN-toppmötet Food Systems Summit där Sverige lyfte minskat matsvinn som en viktigt global fråga. Han påpekade också att arbetet som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket gör, ger styrka och tyngd åt fortsatta initiativ på området.

- Att minska matsvinnet, att öka hållbarheten minska hungern och skynda på omställningen det är en viktig och prioriterad fråga, sa Ibrahim Baylan.

Viktigt nå konsumenten snabbt

Caroline Göransson, andra generationens fruktodlare på Lidens Fruktodling i Kivik arbetar på flera sätt att motverka svinn.

- Kortast tid från odling till konsument, inget blir någonsin viktigare, sa hon. Här framhöll hon vikten av att kyla hela vägen till butik. Tiden i rumstemperatur måste minimeras innan varan når fram till konsument och butik.

Caroline tog även upp klisterlappen som ofta sitter på frukt. Etiketten gör det svårare för industrin att använda frukterna till andra ändamål, då etiketten behöver tas bort manuellt innan frukten kan användas. Sitter etiketten kvar  kan frukten inte bli biogas utan behöver destrueras eller brännas.

Ny lag mot oschyssta handelsmetoder

Katarina Gillblad, sakkunnig ekonom på den nya enheten för otillbörliga handelsmetoder på Konkurrensverket, berättade om lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Målet med lagen är att motverka oschyssta handelsmetoder och göra det lättare för leverantörerna att hantera risken för matsvinn.

Katarina välkomnar åsikter och synpunkter kring den nya lagen.

Tacosås och halveringsmål

Tacosåsen är svenskarnas mest slängda matrest, enligt en undersökning som Willys gjort.

- Det ville Orkla göra något åt, därför skapades tacosåsen Frankful, sa Agneta Påander, hållbarhetsdirektör Orkla Foods Sverige. Såsen är gjord på räddade tomater och har en mindre burk så att man har en chans att hinna äta upp den.

Orkla har ett utvecklat arbetar för att minska sitt matsvinn berättade Agneta. Målet är att halvera svinnet i egna fabriker och lager, men även i kontakt med leverantörer och i gränssnittet med kund. De arbetar även med att förädla avfallsprodukter till nya livsmedel, exempelvis den nya tacosåsen.

Påsar till reducerat pris

- Lidl har en målsättning om att minska sitt matsvinn med hälften till 2025, sa Daniel Gherman, försäljningschef på Lidl.

De arbetar med 4 strategier för att minska sitt svinn:

 • Att alla har ett gemensamt ansvar för minskat matsvinn
 • De utbildar sina medarbetare för att minska matsvinn
 • De sänker pris i tid på varor innan de blir svinn.
 • Det som inte kan säljas doneras till Allwing och Stadsmissionen.

Caroline Larsson, färskhetsspecialist, berättade om hur det dagliga arbetet med att minska svinn går till i butikerna och hur de sorterar frukt och grönt till ”ta vara på påsar” som säljs till reducerat pris.

Uppmärksammad frukträddare

Av all frukt och grönt som odlas slängs 30 procent. Rscued bestämde sig för att göra något åt det. De började med att rädda äpplen som de gjorde must av, nu räddar de all slags frukt och grönsaker.

- Det som inte går att rädda blir biogas eller blomsterjord.  Men mer behöver göras och det behövs fler som hjälps åt att rädda mat, berättade Truls Christenson grundare av Rscued.

När Rscued startade för 7 år sedan var inte hållbarhet, matsvinn och miljö lika uppmärksammat i den breda massan som det är idag.

- Ta vara på gnistan hos gemene man så att vi blir fler som gör mer, sa Truls.

Kylskåptemperaturen avgörande

Minna Hellman, hållbarhetsstrateg på Konsumentföreningen i Stockholm lyfte fram vikten av att ha koll på temperaturen i sitt kylskåp. Det är inte samma temperatur i de olika sektionerna i kylskåpet och för att förvara mat på ett klokt sätt är det bra att veta hur man ska förvara smart inne i kylskåpet.

Matbank motverkar matfattigdom

- Fattigdom och matfattigdom ökar i Sverige. Varje dag blir det fler som inte har råd att äta näringsrikt, sa Anne Lunde Dinesen, samordnare på Stadsmissionens matbanker.

De arbetar för minskad matfattigdom för människor som lever i utsatthet och utanförskap, samtidigt arbetar de för minskat matsvinn.

Idag finns åtta matbanker i landet, med två nya på gång. Under 2020 tog matbankerna hand om 1800 ton mat som annars hade blivit svinn. Bröd, frukt och grönt är de kategorier som hämtas mest.

- Vi tar till vara på näringsriktig mat som utsatta människor inte har råd att köpa i vanliga fall, bland annat frukt och grönt sa, Anne.

Mer om seminariet

Medverkande på seminariet var:

 • Ibrahim Baylan, näringsminister
 • Caroline Göransson, fruktodlare Lidens Fruktodling
 • Agneta Påander, hållbarhetsdirektör Orkla Foods Sverige
 • Truls Christenson, grundare Rscued
 • Katarina Gillblad, sakkunnig ekonom på enheten för otillbörliga handelsmetoder, Konkurrensverket
 • Anne Lunde Dinesen, samordnare Stadsmissionens matbanker
 • Daniel Gherman, försäljningschef och ansvarig för matsvinnsarbetet samt Caroline Larsson färskhetsspecialist, Lidl
 • Minna Hellman, hållbarhetsstrateg Konsumentföreningen Stockholm

Moderator var Karin Fritz, projektledare för Livsmedelsverkets matsvinnarbete

Seminariet går inte att se i efterhand, däremot är du välkommen att kontakta matsvinn@slv.se om du är intresserad av att ta del av presentationerna.