Har du ett livsmedelsföretag och vill veta det viktigaste om tillsatser i livsmedel?

2020-03-09

Då kan du gå vår e-utbildning som på ett enkelt sätt ger dig kunskap om
tillsatser i livsmedel.

I utbildningen får du lära dig

  • vad en livsmedelstillsats är
  • hur du hittar i lagstiftningen som styr tillsatser.
  • vad skillnaden är mellan ett vanligt livsmedel och en livsmedelstillsats.
  • hur tillsatser ska anges i märkningen
  • hur du tar reda på om en viss tillsats är godkänd i ett visst livsmedel.

I e-utbildningen får du genom övningar och exempel reda på hur lagstiftningen om tillsatser ska tillämpas. Övningarna är utformade utifrån en inspektörs synvinkel men är lika relevanta för dig som har företag eftersom fokus ligger på att hitta i och förstå lagstiftningen.