Uppgifter i producentens ansökan

Under rubriken om konventionella ingredienser i ekologisk mat i menyn till vänster finns information om hur du ska fylla i uppgifterna nedan. Livsmedelsverket behandlar endast fullständigt ifyllda ansökningar.

Anvisning för ifyllande av blanketten

Nedanstående blankett är skrivbar men går ej att spara.

 • Fyll i ansökan
 • Skriv ut den
 • Underteckna  och skicka in den till Livsmedelsverket per post eller per e-post.

Följande uppgifter krävs i ansökan om konventionell ingrediens i ekologiskt livsmedel från livsmedelsproducenten:

 1. Företagets namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress samt kontaktperson på företaget.
 2. Den sökta periodens längd och önskat startdatum. (Längd 1 år för förstagångsansökan och 1 år vid förlängning.)
 3. Vid förlängning: Livsmedelsverkets diarienummer vid föregående samt första ansökan.
 4. Benämning av ingrediensen, samt en beskrivning av kvalitetskrav. (Exempelvis malningsgrad, kornstorlek, styckningsgrad angivet i cm eller mm, till exempel "hackad lök, 3*3 mm")
 5. Funktion i livsmedlet.
 6. Typ av produkter som ingrediensen ska användas i.
 7. Motivering för dessa mängder.
 8. Kvantitet som ansökan avser (l, g eller kg). Även vid ansökan om förlängning skall kvantitet anges. För kryddblandningar ska varje ingrediens specificeras. Även den specifika mängden av varje ingrediens i kryddblandningen ska anges (g eller kg).
 9. Dessa åtgärder har vidtagits för att undersöka att denna ingrediens inte går att få tag på som ekologisk i tillräcklig mängd och kvalitet. Om ekologisk ingrediens finns, men inte uppfyller kvalitetskrav: På vilket sätt är ingrediensen inte av tillräcklig kvalitet? Bifoga information där det framgår var ni har sökt, exempelvis en lista med namn och kontaktuppgifter samt dokumenterad konversation med kontakten. Om den har skett per telefon, skriv ner vilket besked ni har fått och bifoga anteckningen.
 10. Bristens beräknade varaktighet.
 11. Leverantör/er av den konventionella ingrediensen.
 12. Eventuellt medgivande om att ansökan får hanteras per e-post.
 13. Datum och underskrift av företagets kontaktperson.
Senast granskad 2017-04-19