Import av ekologiska livsmedel

För att få importera och sälja ekologiska livsmedel på marknaden måste ett av följande krav uppfyllas:
- Landet är godkänd enligt bilaga III i förordning (EG) nr 1235/2008.
- Kontrollorganet som har kontrollerat varorna utanför EU är godkända enligt bilaga IV i förordning (EG) nr 1235/2008.

Flera system finns för import av ekologiska livsmedel

Det första systemet för import av ekologiska produkter från länder utanför EU bygger på att EU-kommissionen gör en bedömning av reglerna för ekologisk produktion och deras respektive kontrollmyndigheter och kontrollorgan i varje enskilt land.

Ekologiska produkter från Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Republiken Korea, Schweiz, Tunisien och USA kan importeras med stöd av dessa regler. Från några av dessa länder är endast vissa produkter godkända för import. Varje land har ett tidsbestämt godkännande, vilket framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008. Mer information finns i förordningen, se särskilt bilaga III.

Det andra systemet för import av ekologiska produkter bygger på att EU-kommissionen gör en bedömning av kontrollmyndigheter och kontrollorgan med verksamhet i flera olika länder utanför EU. I bilaga IV i förordning (EG) nr 1235/2008 återfinns de godkända kontrollorganen och kontrollmyndigheterna, och där framgår också vilka länder och vilka ekologiska produkter som omfattas.

Kontrollintyg

För båda systemen gäller att ett kontrollintyg i original ska medfölja varorna. Intyget ska styrka att produktionen i landet utanför EU är likvärdig med produktionen av ekologiska produkter inom EU. Intyget granskas och skrivs under av Tullen vid importtillfället. Mer information om detta finns på Tullverkets webbplats. Kontrollintyget finns i bilaga V i förordning (EG) nr 1235/2008.

Med anledning av att Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein har slutit specifika handelsavtal med EU krävs inte kontrollintyg, särskilt tillstånd eller särskild dokumentverifiering vid handel med ekologiska varor mellan aktörer i Sverige och aktörer i dessa länder.

Senast granskad 2017-04-12