Import av ekologiska livsmedel

För att få importera och sälja ekologiska livsmedel på marknaden måste ett av följande krav uppfyllas:
- Landet är godkänd enligt bilaga III i förordning (EG) nr 1235/2008.
- Kontrollorganet som har kontrollerat varorna utanför EU är godkända enligt bilaga IV i förordning (EG) nr 1235/2008.

Dessutom måste alla svenska importörer  registrera sig i Traces NT(New Technology) senast den 19 oktober 2017. Läs mer under Elektroniska kontrollintyg längre ner på sidan.

Flera system finns för import av ekologiska livsmedel

Det första systemet för import av ekologiska produkter från länder utanför EU bygger på att EU-kommissionen gör en bedömning av reglerna för ekologisk produktion och deras respektive kontrollmyndigheter och kontrollorgan i varje enskilt land.

Ekologiska produkter från Argentina, Australien, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Republiken Korea, Schweiz, Tunisien och USA kan importeras med stöd av dessa regler. Från några av dessa länder är endast vissa produkter godkända för import. Varje land har ett tidsbestämt godkännande, vilket framgår av kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008. Mer information finns i förordningen, se särskilt bilaga III.

Det andra systemet för import av ekologiska produkter bygger på att EU-kommissionen gör en bedömning av kontrollmyndigheter och kontrollorgan med verksamhet i flera olika länder utanför EU. I bilaga IV i förordning (EG) nr 1235/2008 återfinns de godkända kontrollorganen och kontrollmyndigheterna, och där framgår också vilka länder och vilka ekologiska produkter som omfattas.

Kontrollintyg

För båda systemen gäller att ett kontrollintyg i original ska medfölja varorna. Intyget ska styrka att produktionen i landet utanför EU är likvärdig med produktionen av ekologiska produkter inom EU. Intyget granskas och skrivs under av Tullen vid importtillfället. Kontrollintyget finns i bilaga V i förordning (EG) nr 1235/2008.

Elektroniska kontrollintyg

Observera att Tullverket från och med den 19 oktober 2017 endast kan ta emot kontrollintyg i elektroniskt format. Du kan börja skicka elektroniska kontrollintyg under en övergångsperiod på sex månader som inleddes den 19 april och som löper fram till den 19 oktober 2017. För att kunna använda sig av elektroniska kontrollintyg måste den svenska importörer  registrera sig i Traces NT(New Technology). Mer information om detta finns på Tullverkets webbplats. Använd följande manual när ni registrerar er i Traces - viktigt är att alla obligatoriska uppgifter är ifyllda:

Senast granskad 2017-06-05