Förpackat vatten

Kvinna dricker vttten ur plastflaska

Det finns fyra typer av förpackat vatten. För naturligt mineralvatten och källvatten finns särskilda regler för att de ska få säljas som naturligt mineralvatten respektive källvatten.

Alla anläggningar för förpackat vatten ska registreras hos den kommunala kontrollmyndigheten. 

Naturligt mineralvatten och källvatten

Naturligt mineralvatten och källvatten är föreskrivna beteckningar. Det innebär att man måste följa speciella regler för att få sälja produkterna under beteckningarna "naturligt mineralvatten" eller "källvatten". Det finns regler om råvattnet, beredningen, slutproduktens kvalitet, märkning, saluhållande med mera.

En avgörande skillnad mellan naturligt mineralvatten och källvatten är att naturligt mineralvatten som utvinns i Sverige måste godkännas av Livsmedelsverket, vilket inte behövs för källvatten. Svenska listan är en förteckning över de svenska naturliga mineralvatten som uppfyller kraven för att få säljas med beteckningen "naturligt mineralvatten".

Förpackat dricksvatten

Förpackat dricksvatten är dricksvatten, från t ex ett kommunalt vattenverk, som förpackats i flaskor, tetror och liknande konsumentförpackningar. Förpackat dricksvatten kan erbjudas som alternativ i de fall det inte är möjligt att erbjuda dricksvatten via vattenledningsnät eller via vattentankar. Att kostnadsfritt förse konsumenterna med förpackat dricksvatten kan vara ett sätt för tillhandahållaren, till exempel kommunen, att hantera en allvarlig störning i den ordinarie dricksvattenförsörjningen.

Det dricksvatten som förpackas ska uppfylla samma krav som ställs på kranvatten. Den enda viktiga skillnaden mellan förpackat dricksvatten och kranvatten är sättet på vilket det distribueras till konsumenterna, nämligen via konsumentförpackningar (flaskor eller tetraförpackningar) respektive via ledningsnät eller tankar. Därför är förpackat dricksvatten och kranvatten snarlika produkter.

Bordsvatten

För bordsvatten gäller samma regler som för andra drycker när det gäller till exempel tillsatser och märkning. Det vatten som används för tillverkning av bordsvattnet ska uppfylla samma krav som ställs på kranvatten. Salter och/eller aromer får tillsättas. Bordsvatten och kranvatten är därför oftast inte samma typ av produkt.

Senast granskad 2017-05-24