Kemikalieinspektionen

Strukturschema för KEMI

Kemikalieinspektionen är den myndighet som arbetar för att minska riskerna för att människor, djur och miljön ska ta skada av kemikalier. Myndigheten arbetar på flera sätt inom kemikalieområdet: tar fram förslag till ny lagstiftning, prövar ansökningar om tillstånd, utbildar och gör inspektioner för att se till att företag följer gällande kemikalieregler.

Organisation och struktur

Kemikalieinspektionen är organiserad i generaldirektören stab, tre avdelningar som speglar vårt uppdrag och fyra sekretariat.

Mer om uppdraget

Myndigheten bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga delområden:

  • Identifiera ämnen som kan vara skadliga och försöka minska risken för att folk kommer i kontakt med dem. Deltar i utvecklingen av lagstiftning, både i Sverige och inom EU, för att ämnen ska kunna hanteras säkert. Arbeta för att förbjuda och helt fasa ut de ämnen som är särskilt problematiska, så att de inte kommer ut i samhället.
  • Pröva ansökningar om tillstånd från företag som vill sälja och använda olika bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är den enda produktgrupp som kräver godkännande från Kemikalieinspektionen för att de ska få säljas. För alla andra typer av produkter är det företaget som tillverkar, importerar eller säljer produkten som ansvarar för att innehållet är säkert.
  • Som en av flera myndigheter ansvara för att inspektera att företagen följer lagstiftningen. Företagen ansvarar själva för att deras produkter ska vara säkra för människors och djurs hälsa samt för miljön. I det ingår också att de produkter som innehåller kemiska ämnen ska kunna hanteras och användas på ett säkert sätt.

Vill du ha mer information om Kemikalieinspektionen kan du klicka på myndighetens logotyp längst ner på sidan. Då kommer du direkt till Kemikalieinspektionens webbplats.

Senast granskad 2020-10-23