Nyheter - nationella kontrollplanen

  • Nya nationella revisionsmål framtagna

    Nu finns de nya nationella revisionsmålen på NKP-webben. De är framtagna av samrådsgruppen för revision i livsmedelskedjan, som arbetar på uppdrag av regeringen.

    2019-04-11 -