Aktiviteter Ekologisk produktion 2018-2021

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: 30% av jordbruksarealen ska vara ekologisk år 2030

Indikatorer

 • Andelen jordbruksareal som sköts med ekologiska metoder är högre än år 2016. Källa är Sveriges Officiella Statistik, Jordbruksverket, Statistiska meddelanden

 

Åtgärder

 • Genomför regeringsuppdrag om samordningsfunktion för ekologisk produktion och konsumtion
 • Fortsatt kompetent rådgivningsfunktion på Jordbruksverket

Aktiviteter

 • Ta fram en åtgärdsplan med etappmål som presenteras i sin helhet i februari (JV, 2018)
 • Delrapportera arbetet med samordningsfunktionen i februari varje år (JV, 2018)
 • Slutredovisning samordningsuppdrag i februari 2020 (JV, 2018)
 • Kompetensutvecklande insatser av rådgivare och direkt eller indirekt av företagen. Detta inkluderar t.ex. fortbildning, kurser, uppdatering av informationsmaterial, deltagande vid mässor och FoU dagar. (JV)

Mål: Kontrollorganen uppnår procentsatserna 10% oaviserade besök, 10% extrabesök och 5 % provtagning

Indikator

 • Andel besök och tagna prov enligt %-satserna. Källa är kontrollorganens årliga rapportering till Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Åtgärder:

 • Följa upp målet på kalibreringsmötet hösten, 2018 och i tillsynen av kontrollorganen (JV, 2018)
 • Bidra till att välja fokusområden för provtagning på kalibreringsmöte våren, (JV, årligen)

Aktiviteter

 • Omvärldsbevakning avseende riskprodukter, (JV, 2018)
 • Kalibreringsmöte med kontrollorganen för att välja fokusområden (JV, 2018)
 • Uppföljning och sammanställning av kontrollorganens statistikrapportering (JV, årligen)
Senast granskad 2018-08-30