Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

168 - Stigfjorden inre


Beslutsdag

2019-03-14

Information

Karta över produktionsområde

Förhöjda halter har uppmätts av toxinet DST i blåmussla.

Området är stängt för hjärtmussla och ostron då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning av dessa arter.

Blåmussla

Status: Öppet

Klassificering: A

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering