Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

119 - St Kännskär - Återutläggningsområde


Beslutsdag

2017-02-13

Information

Karta över återutläggningsområde

Området är stängt för samtliga arter då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Området är ett återutläggningsområde och kan inte öppnas av annan än förvaltare.

Blåmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: A