Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

122 - Sövall


Beslutsdag

2019-02-06

Information

Karta över produktionsområde

Området är stängt för hjärtmussla och blåmussla då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Förhöjda halter av toxinet Azaspiracider har uppmätts dock inte över gränsvärdet.

Området har säsongsklass för ostron vilket innebär att utanför säsong kan inte ostron skördas eftersom det då inte finns någon klassificering.

Blåmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Öppet

Klassificering: A Säsong 1 november - 31 maj