Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

164 - Lyresund


Beslutsdag

2018-10-25

Information

Karta över produktionsområden

Området är stängt för hjärtmussla och ostron då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Låga halter av toxinet DST och spår av PST har uppmätts i blåmussla v 20. 

Blåmussla

Status: Öppet

Klassificering: A

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering