Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

164 - Lyresund


Beslutsdag

2018-10-25

Information

Karta över produktionsområden

Området är stängt för hjärtmussla och ostron då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Förhöjda halter av toxinet DST har uppmätts.

Blåmussla

Status: Öppet

Klassificering: A

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering