Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

116 - Lindöfjorden


Beslutsdag

2018-11-26

Information

Karta över produktionsområde

Området är stängt för blåmussla och hjärtmussla då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Spår av PST har uppmätts i ostron v 20.

 

Blåmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Öppet

Klassificering: A