Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

116 - Lindöfjorden


Beslutsdag

2018-11-26

Information

Karta över produktionsområde

Området är stängt för blåmussla och hjärtmussla då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning.

Förhöjda halter av toxinet Azaspiracider har uppmätts dock inte över gränsvärdet. I provtagning v 9 var halterna sjunkande.

 

 

Blåmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Öppet

Klassificering: A