Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

124 - Fjällbacka södra


Beslutsdag

2018-12-11

Information

Karta över produktionsområde 

Området är stängt för samtliga arter då det inte sker något upptag och därmed inte heller någon provtagning.

Området har enbart klassificering för en del av området, det som på kartan är utmärkt som zon 1.

Blåmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: A för zon 1 (övrig del av produktionsområdet är oklassificerat)