Tillbaka till Sök - öppna och stängda produktionsområden för musslor-ostron

128 - Bottnefjorden


Beslutsdag

2019-04-10

Information

Karta över produktionsområde

 Området är stängt för hjärtmussla och ostron då det inte sker något upptag och därmed ingen provtagning av dessa arter.

Spår av toxinet PST har uppmätts i blåmussla v 20.

Blåmussla

Status: Öppet

Klassificering: A

Hjärtmussla

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering

Ostron

Status: Stängt

Klassificering: Ingen klassificering