Listan över saluförbud av frukt och grönt - information

Listan över frukt och grönt med restriktioner för försäljning är en sammanställning över varor från vissa leverantörer och/eller odlare som inte får säljas utan Livsmedelsverkets medgivande.

Nästa parti följs upp

För att följa upp så att inte nästa parti av varan från samma leverantör och/eller odlare innehåller för höga halter av bekämpningsmedel beslutar Livsmedelsverket om uppföljande provtagning. Det innebär att nästa parti av varan undersöks av Livsmedelsverket innan den får säljas.

Vem är listan till för?

Listan över saluförbuden vänder sig till företag som säljer frukt och grönsaker. Om ett företag väljer att köpa in en vara från en leverantör som finns med på listan över saluförbud måste företaget anmäla detta till Livsmedelsverket. Varan hålls kvar till resultatet av undersökningen är klar och får inte säljas förrän besked lämnats av Livsmedelsverket.

Anmälan av varuparti

Kostnad för provtagning och analys

Kostnaden för uppföljande provtagning och analys debiteras varuinnehavaren, det vill säga det företag som köper in varan.

Hur länge gäller beslutet?

Beslutet om uppföljande provtagning gäller tills att tre i följd godkända leveranser genomförts. Sker ingen handel med varan under två år upphävs beslutet.

Kontaktuppgifter

Bekämpningsmedelskontrollen
E-post: KP@slv.se
Telefon 018 - 17 57 79, 018 – 17 53 27
 

Senast granskad 2018-01-15