Gröna russin från Iran


Beslutsdag

2018-06-07

Land

Iran

Leverantör

Ferdows Nab Co

Varuinnehavare

Göteborgs Orienthus AB

Odlare

Seyyed Morteza Kabiri

Analysmetod

M300

Bekämpningsmedel

Klorpyrifos; Ethion

Diarienummer

2018/01872

Gränsvärde (mg/kg)

0,01; 0,01

Halt (mg/kg)

0,095; 0,35