Tillbaka till Sök - saluförbud av livsmedel

Granatäpple, varumärke Doga


Beslutsdag

2015-03-02

Beslutet upphävt

Land

Turkiet

Leverantör

Balci Ltd

Varuinnehavare

Oranco AB; ICA Sverige AB; Frukt & Gröntkompaniet i Stockholm AB

Analysmetod

M300

Bekämpningsmedel

acetamiprid; iprodion; prokloraz

Diarienummer

2015/0612

Gränsvärde (mg/kg)

0,01; 0,02; 0,05

Halt (mg/kg)

0,058; 0,048; 0,36