Näringspåståenden

Näringspåståenden är information om att ett livsmedel har ett särskilt näringsinnehåll som är bra för hälsan. De är, liksom hälsopåståenden, riktade till en frisk befolkning. De livsmedel som har näringspåståenden ska kunna ätas som en del av en vanlig kost.

Vad är näringspåståenden?

Näringspåståenden om livsmedel framhåller innehåll eller ökat innehåll av ett visst näringsämne som det är positivt för de flesta att få i sig via kosten, till exempel vitamin C, fiber eller järn. De kan också ange ett minskat innehåll av näringsämnen som de flesta skulle må bra av att äta mindre av, till exempel socker och mättat fett.

Det finns olika uttryck av näringspåståenden beroende på hur mycket innehållet har ökat eller minskat och det är strikt reglerat vilka mängder som krävs för att få göra respektive påstående. Näringspåståenden kan ange att ett livsmedel har

  • lågt, reducerat eller mycket lågt innehåll, eller fritt från ett näringsämne, till exempel salt och mättat fett
  • innehåll, ökat eller högt innehåll av, eller källa till ett näringsämne, till exempel fibrer
  • light, som betyder att innehållet av till exempel socker har minskats
  • naturligt, som betyder att råvarorna i sig innehåller till exempel järn

Tillåtna näringspåståenden

De näringspåståenden som är tillåtna att använda är de som finns förtecknade i bilagan till förordningen om närings- och hälsopåståenden om livsmedel, (EG) nr 1924/2006.  Här anges också villkoren för att få använda dem varje näringspåstående, som till exempel vilken mängd som krävs. Tillåtna näringspåståenden med förklaringar finns också i EU-kommissionens register.

Livsmedelsföretagare kan inte ansöka om nya näringspåståenden.

I Livsmedelsverkets vägledning om närings- och hälsopåståenden om livsmedel finns ytterligare förklaringar om näringspåståenden.

Näringsdeklaration krävs

Näringspåståenden i märkning av livsmedel kräver en åtföljande näringsdeklaration från och med den 13 december 2014, enligt förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Avvikelser i näringsdeklarationen

Förutom hur näringsämnena och dess halter ska anges finns det regler om hur mycket den verkliga halten får avvika från den som anges i näringsdeklarationen. EU-kommissionen har gett ut en vägledning om acceptabla avvikelser i förhållande till de nivåer som anges i näringsdeklarationen, så kallade toleransnivåer.

Nyckelhålsmärkningen är näringspåståenden

Nyckelhålet är en symbol för en samling näringspåståenden. Därför måste nyckelhålsmärkta livsmedel följa reglerna för näringspåståenden och åtföljas av en näringsdeklaration.

Senast granskad 2016-11-08