Mötesplats Livsmedelsförsörjning 5 december 2017

Den 5:e december samlade Livsmedelsverket företag, kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, forskare med flera till en kunskapsdag om livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Deltagarna fick ta del av kunskap och goda exempel på hur man på lokal och regional nivå kan stärka beredskapen för livsmedel.

Hur ska alla få mat på tallriken vid kris?

En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla i samhället ska kunna få tillgång till tillräckligt med mat, även under stora samhällsstörningar.

Vilka utmaningar finns för myndigheter och privata aktörer nu när planeringen för civilt försvar är återupptagen? Vilka möjligheter finns och hur kan vi tillsammans bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning? Detta diskuterades flitigt under dagen bland de drygt 100 deltagarna på Westmanska palatset.

För att ta del av föredragen kan du klicka på filmerna nedan. Talarna är som följer:
Annika Sohlström - Harald Svensson - Therese Frisell - Hanna Mehaj, Johan Ahlström och Per Bygdeson - Christer Stoltz - Ida Kullgren - Jessica Clarenbach - Joeri van Laere

Senast granskad 2018-09-06