Mötesplats livsmedelsförsörjning

Den 28 november samlar Livsmedelsverket flera aktörer till en kunskapsdag om livsmedelsförsörjning vid kris och krig. Här sprids erfarenheter och goda exempel på hur man på lokal och regional nivå kan stärka beredskapen för livsmedel.

Hur ska alla få mat på tallriken vid kris?

En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla i samhället ska kunna få tillgång till tillräckligt med mat, även under stora samhällsstörningar.
Vilka utmaningar finns för myndigheter och privata aktörer nu när planeringen för civilt försvar är återupptagen? Vilka möjligheter finns och hur kan vi tillsammans bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning?

Årets konferens är fullbokad men För att se program, klicka här.

Efter konferensen kommer filmade föredrag att läggas upp här. Nedan finns filmer från förra året. Talarna är som följer:

Annika Sohlström - Harald Svensson - Therese Frisell - Hanna Mehaj, Johan Ahlström och Per Bygdeson - Christer Stoltz - Ida Kullgren - Jessica Clarenbach - Joeri van Laere

Senast granskad 2018-11-14