Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter

Ett material framtaget för att stödja den lokala kontrollmyndighetens arbete för att själva upprätta krishanteringsplaner för kriser inom dricksvatten och livsmedel.

Målet med materialet är att ge alla lokala kontrollmyndigheter underlag för att upprätta effektiva planer och rutiner för att hantera kriser som innefattar livsmedel och dricksvatten.

I dessa underlag finns många bra tips även för producenterna.

Senast granskad 2017-10-09