Krisberedskap och hantering

För en säker livsmedels- och dricksvattenförsörjning deltar Livsmedelsverket aktivt i det krisberedskapshöjande arbetet på nationell nivå. Arbetet görs i samverkan med andra myndigheter.

En stor del av arbetet handlar om stöd till kommuner, dricksvattenproducenter och länsstyrelser. Livsmedelsverket har en omfattande projektverksamhet för att stötta utveckling av krisberedskap på nationell, regional och lokal nivå.

Kran med vatten som rinner
Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, är ett exempel på stöd i beredskap och under kriser. Några andra är handböcker, övningar och utrustning för nödvattenförsörjning.

Planering med post it-lappar
Krisförebyggande för företag

Hur kan företaget jobba systematiskt med krisberedskap. Vilka risker finns och hur hanterar man själva krisen.

Senast granskad 2018-09-04