Mötesplats livsmedelsförsörjning

En fungerande livsmedelsförsörjning innebär att alla har tillgång till tillräckligt med mat även under stora samhällsstörningar.
En gång om året bjuder vi in intresserade myndigheter, aktörer och organisationer för att lära och diskutera hur vi tillsammans kan bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning.

Presentationerna finner ni nederst på sidan.

Moderator Annika Nordgren Christensen och Jan Hyllander från Försvarsdepartementet pratar om vad som ligger bakom den återupptagna totalförsvarsplaneringen och livsmedelsförsörjningens roll i det.

Representanter från Försvarsmaktens högkvarter, Försvarets materielverk samt Mellersta militärregionen ger sin syn på planering och behov för att tillgodose deras behov.

Paneldiskussion om näringslivets roll i totalförsvaret och för att det ska finnas livsmedel även vid stora samhällsstörningar.

Exempel på hur Skåne och Örebro angripit arbetet att kartlägga och analysera livsmedelsförsörjningen i respektive län.

livsmedelsförsörjning och beredskapsplanering på lite olika sätt. Se vilka delar du kan ha användning för.

Snöovädret i november 2016 lamslog stora delar av centrala Stockholm och försenade leveranser av livsmedel i upp till en vecka. Här presenteras erfarenheter från den.

Erfarenheter från ICA Sverige om hur de hjälpte lokala butiker och tog ett nationellt grepp på stöd och hjälpinsatser i samband med skogsbränderna 2018.

Vem har vilket ansvar om betalningssystemen inte fungerar? Paneldiskussion med exempel från olika parter.

Senast granskad 2018-12-04