Krishanteringsplaner för lokala kontrollmyndigheter

Här finns material som stödjer den lokala kontrollmyndighetens arbete för att själva upprätta effektiva krishanteringsplaner och rutiner för att hantera kriser inom dricksvatten och livsmedel.

I underlagen finns även flera bra tips för producenter.

Senast granskad 2018-09-18