Checklistor vid vattenkris

Dessa dokument är förslag på checklistor för situationer när nödvattenförsörjning krävs.

Dokumenten ingår som sidor eller avsnitt i pdf-filerna om "Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning" och "Operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning".

Tanken är att dricksvattenproducenterna eller kommunerna själva ska kunna ladda ned och förändra och anpassa dessa dokument för den egna verksamheten. För att se ordningsföljd och helhet, titta gärna i pdf-versionerna av dokumenten.

Strategiska checklistor

Operativa checklistor

Senast granskad 2018-09-05