Information till små livsmedelsföretag

Kvinnor köper korv över disk

På denna sida finns information och broschyrer som vänder sig till dig som vill starta eller driver ett mindre livsmedelsföretag.

Information som vänder sig till små företag

Broschyrer till små livsmedelsföretag

Våra broschyrer vänder sig främst till små företag, men gäller i de flesta fall även för större företag:

Senast granskad 2017-08-16