Lokalt utfärdade exportintyg

På denna sida finns information om de exportintyg som utfärdas på en anläggning. Här finns också en lista över länder utanför EU som Sverige i dagsläget exporterar livsmedel till och som har särskilda importregler. Under respektive land finns aktuell information om export till det landet samt de exportintyg som tagits fram tillsammans med landets myndigheter.

Strykningar i intygen 

Texten i intygen har ofta diskuterats ingående med importlandets myndigheter. Strykningar ska därför göras endast där det tydligt anges att man får stryka.

Intyg som inte är specifika för något land 

Under länken "Övriga länder utanför EU" finns intyg som inte är specifika för något land. Intygen har tagits fram av Livsmedelverket och texten i dessa intyg hänvisar ofta enbart till EU-lagstiftningen. Intygen får användas för export till länder utanför EU som accepterar EU-lagstiftningen. Då intygen inte har förhandlats med något specifikt land bör exportören för säkerhets skull alltid kontrollera att importlandets myndigheter accepterar dessa. Det finns annars en risk för att varorna stoppas eller avvisas.

 

Senast granskad 2016-10-13