Livsmedelsverkets egna exportintyg

Här finns information om intyg utfärdade av Livsmedelsverket som kan beställas av anläggningar med tillsyn av Livsmedelsverket. Intyg för köttanläggningar ingår inte här. Företag med tillsyn av annan myndighet måste vända sig till den myndigheten.

Nytt Certificate of Health / Free Sale intyg (LIVS300)

Ett nytt intyg (LIVS300) har tagits fram för export av låg risk produkter som kan användas för sändningar till alla länder utanför EU.  Företag bör kommunicera detta intyg med sin importör i god tid innan sändningen går iväg. Meddela gärna oss hur det går. För intyg om produktion i Sverige ska en handelskammare kontaktas för utfärdande av ursprungsintyg. 

Att välja exportintyg för lågriskprodukt för första gången

Du ska för första gången starta en export till ett visst land och din kund meddelar att du måste skicka med ett hälsointyg eller freesale intyg. Kontrollera att inte ett lokalt exportintyg finns för din produkt under respektive importland. Försäkra dig om vad landets tillsynsmyndighet kräver i intygstexten och återkom med den texten till exportfragor@slv.se. Det kan vara så att de egentligen önskar ett ursprungsintyg för produkten eller andra intyg. För lågriskprodukter som exempelvis öl, vin och sprit till Kina kan kunden i Kina kräva ett hälsointyg trots att den kinesiska tullmyndigheten  egentligen inte kräver detta då förhandlingar sker mellan EU kommissionen och tullmyndigheten. 

Beställning

De flesta intyg på denna sida har inte överenskommits med myndigheter i tredjeland. Därför sker denna export på egen risk med följd av att exporten stoppas vid gränsen.  Ladda ner beställningsblanketten genom att högerklicka på länken och välja "Spara mål som..." Beställningsblankett". Exportintygen beställs genom att fylla i en blankett som sedan skickas med e-post till export@slv.se.

Pris

Ett intyg kostar 190 kr.

Mer än ett intyg åt gången kan endast beställas för de icke sändningsspecifika intygen. Beställning av 1, 5 eller 10 st kostar 190 kr, 50 st kostar 210 kr, 100 st kostar 230 kr och 200 st kostar 250 kr.

Frågor besvaras av exportgruppen/Team Handel och myndighetssamverkan via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se  

Följande intyg finns att beställa:

Typ av intyg Information om intyget
Intyg för livsmedel
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av svenskt ursprung                                                      
Intyg om BSE för mjölk och mjölkprodukter av både danskt, finskt, tyskt och svenskt ursprung
Veterinärt intyg för mjölkprodukter med intygande om värmebehandling samt dioxinkontroll
Veterinärt intyg för mjölkprodukter utan intygande om värmebehandling

Sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för icke animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

Icke sändningsspecifikt intyg för animaliska produkter angående anläggningsgodkännande med mera

CH1 i översättning till spanska
CH2 i översättning till spanska
CH1 i översättning till ryska
CH2 i översättning till ryska
Intyg för mjölkprodukter och produkter inne-hållande mjölk angående anläggningsgodkännande med mera samt kontrollprogram för dioxin

Som CH1, men med intygande om radio-aktivitetskontroll i företagets egen kontroll. För att beställa detta krävs att särskilt underlag först har skickats till Livsmedelsverket.

Information om exportintyg

Intyg om radioaktivitet
Intyg om radioaktivitet i mjölk med gränsvärde lägre än 10 Bq/kg
Intyg om radioaktivitet för mjölkprodukter av både finskt och svenska ursprung
Intyg om dioxininnehåll i svensk fisk
Intyg om dioxininnehåll i mjölk med ursprung i Sverige, Danmark och Finland
Intygande om kommunal kontroll
Intygande om kommunal kontroll på spanska
Intygande om att Livsmedelsverket är kontrollmyndighet över anläggningen

 Radioaktivitetsintyg för andra livsmedel än mjölkprodukter

Livsmedelsverket utfärdar ett flertal intyg med generella uppgifter om livsmedelskontrollen till företag som har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet.

Vissa uppgifter kan intygas genom att vi har en nationell kontroll på området som underlag. Detta gäller till exempel uppgifter om cesiumhalten i mjölk och mjölkpulver, eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten regelbundet följer cesiumhalten i mjölk producerad i Sverige.

För att kunna intyga uppgifter om cesiumhalten i produkter som innehåller andra råvaror än mjölk måste företaget i sin egenkontroll ha rutiner för att regelbundet följa upp halterna.

Mer information 

Senast granskad 2019-01-07