Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU.

2017-12-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2017/2298 som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 1 januari 2018  och består i att följande produkter läggs till:

 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) från Indien
 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) från Pakistan

Nu omfattas dessa produkter med även denna  beredningstyp av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 •  Pistaschmandlar rostade från USA
 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) frysta från Thailand
 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) frysta från Vietnam
 • Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling) från Iran
 • Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling) från Turkiet

 Följande produkter avlistas:

 • Bordsdruvor från Egypten
 • Auberginer från Thailand

2017-12-15 Information till importörer och speditörer av
ekologiska livsmedel från länder utanför EU

Från den 1 januari 2018 tar Livsmedelsverket över kontrollen från Tullverket

Livsmedelsverket vill informera dig som är importör eller speditör av sändningar med ekologiska livsmedel från länder utanför EU, att Livsmedelsverket kommer att ta över ansvaret för importkontrollen från Tullverket från och med 1 januari 2018.

Verksamhetsförändringen innebär att kontrollintyg i original ska skickas/lämnas till följande adress från 1 januari 2018 (oavsett vilken väg din livsmedelssändning kommer in i Sverige):

Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg

Från och med den 1 januari 2018 kommer Livsmedelsverket att ta ut en kontrollavgift på 750 kr per genomförd gränskontroll av en sändning med ekologiska livsmedel.

En importör har två alternativ för att hantera betalningen, antingen genom att en bankgaranti utställs eller genom förskottsbetalning inför varje sändning.

Om ni har frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Livsmedelsverket på e-post: gks@slv.se .

Läs mer om kontrollen av ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats .

Läs gärna informationsbrevet

2017-12-01 Förordning (EU) 2016/6 ändras, gäller import av livsmedel från Japan

Från och med 1 december omfattas livsmedel med ursprung eller avsända från Japan, med KN-nummer listade i bilaga II i förordning 2016/6 av krav på gränskontroll. Sändningen ska då åtföljas av en försäkran från behörig myndighet i Japan. För olika regioner i Japan listas livsmedel i bilaga II, som även ska åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet, om livsmedlet ursprungligen kommer från aktuell region.

Exempel på livsmedel som finns med i bilaga II och ska gränskontrolleras:

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura.

Även livsmedel som innehåller mer än 50 % av sådana produkter omfattas av gränskontrollen.

Ris från Japan omfattas inte längre av krav på gränskontroll.

Sändningar som avsänts före 1 december 2017, gränskontrolleras enligt tidigare förordning 2016/6.

2017-11-24 Newcastlesjuka i fågelbesättning i Vellinge kommun

Newcastlesjuka har konstaterats på en fågelbesättning i Vellinge kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

 Jordbruksverkets nyheter

Exportintyg för export till länder utanför EU får inte utfärdas för produkter från Vellinge och Trelleborg kommun (samt Linköping, Norrköping, Kalmar och Torsås kommun på grund av tidigare ND-utbrott) för:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade

Förflyttning av dessa produkter från skydds- och övervakningszoner är förbjuden.

Export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till Newcastlesjuka i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

2017-11-16 Restriktionsområdet i Norrköping upphävt

Den 16 november upphävde Jordbruksverket restriktionsområdet i Norrköping efter utbrottet av Newcastlesjuka. Detta innebär att det inte längre återstår några restriktioner vad gäller handel med EU-länder på grund av utbrottet av Newcastlesjuka. Det är alltså tillåtet att utfärda hälsointyg för utförsel av fjäderfä, kläckägg och produkter från fjäderfä till andra EU-länder från hela Sverige.

 Observera dock att export till länder utanför EU fortfarande påverkas av utbrottet av Newcastlesjuka samt de tidigare utbrotten av fågelinfluensa. Mer information om exportrestriktioner finns under länk nedan.

2017-10-16 Newcastlesjuka på värphönsbesättning i Linköpings kommun

Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsbesättning i Linköpings kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

 Jordbruksverkets nyheter

 Exportintyg för export till länder utanför EU, eller pre-exportintyg för utförsel till andra länder inom EU, får inte utfärdas för produkter från Linköpings och Norrköpings kommun (samt Kalmar och Torsås kommun på grund av tidigare ND-utbrott) för:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade

 Förflyttning av dessa produkter från skydds- och övervakningszoner är förbjuden.

 Export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till Newcastlesjuka i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

 Särskilda restriktioner från tredjeland kommer uppdateras regelbundet på Jordbruksverkets sida för export under högerkolumnen ”mer information”.

 2017-08-21 Newcastlesjuka på värphönsbesättning i Kalmar

Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsbesättning i Kalmar kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder. 

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade,

Vid export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till Newcastle Disease i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

Inkommande nya särskilda restriktioner från tredjeland uppdateras regelbundet på Livsmedelsverkets hemsida.

2017-07-04 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2017/1142 som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 1 juli 2017 och består i att följande produkter läggs till:

 • Torkade vindruvor från Iran
 • Torkade vindruvor från Turkiet
 • Jordnötter och produkter därav från Senegal
 • Spansk peppar/paprika(Capsicum spp) från Sri lanka (OBS! Endast torkade, rostade, krossade eller malda, se aktuella KN-nummer i bilaga 1.)
 • Sesamfrön från Nigeria
 • Sesamfrön från Sudan

Ökade provtagningsfrekvenser för följande produkter:

 • Torkade aprikoser från Turkiet, från 10% till 20%,

Minskade provtagningsfrekvenser för följande produkter:

 • Brassica oleracea från Kina, från 50% till 20%,bekämpningsmedelsrester
 • Ärter med skida från Kenya, från 10% till 5%, bekämpningsmedelsrester

Följande produkter avlistas:

 • Auberginer från Kambodja, bekämpningsmedelsrester
 • Enzymer från Indien, Kloramfenikol

2017-04-26 Högpatogen fågelinfluensa H5N8 har konstaterats i Nyköpings kommun

Högpatogen fågelinfluensa H5N8 har konstaterats på en värphönsbesättning i Nyköpings kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

Inkommande nya särskilda restriktioner från tredje land uppdateras regelbundet på Livsmedelsverkets webbplats.

2017-03-30 Import av kött och köttprodukter från Brasilien

Med anledning av den köttskandal som uppdagades i Brasilien för drygt en vecka sedan har EU-kommissionen vidtagit följande åtgärder vad gäller kontroller i samband med import av livsmedel med ursprung i Brasilien. Frukt och grönt berörs inte av de utökade kontrollerna.

Fem anläggningar i Brasilien har spärrats och får därmed inte längre exportera livsmedel till Europa. De spärrade anläggningarna har kontrollnummer 55, 530, 1010, 2156 och 3522.

Kommer det importsändningar från någon av dessa anläggningar till EU´s gränskontrollstationer så avvisas sändningarna.

Kommissionen har även beslutat att utöka kontrollen av samtliga livsmedelssändningar från andra anläggningar i Brasilien än de spärrade. Gränskontrollstationerna runt om i EU ska numera utföra 100 % så kallade fysiska kontroller på samtliga sändningar från Brasilien. Även provtagningar med avseende på den mikrobiologiska statusen i produkten ska utföras på 20 % av sändningarna. Dessa beslut kan komma att omprövas beroende på hur situationen utvecklar sig.

Provtagna sändningar ska kvarhållas vid gränskontrollstationerna i avvaktan på analysresultaten. Samtliga kostnader som uppstår i samband med kontrollen bekostas av den som är lastansvarig för sändningen.

2017-03-02 Sverige åter fritt från Newcastlesjuka

Den 14 februari 2017 förklarades Sverige åter officiellt fritt från Newcastlesjuka (enligt artikel 10.9.3 i OIE:s kodex för landlevande djur). Det innebär att Jordbruksverket har lyft de exportrestriktioner för fjäderfä och fjäderfäprodukter som gällde för Vellinge och Trelleborgs kommun. Observera dock att de handelsrestriktioner som gäller på grund av utbrotten av fågelinfluensa fortfarande måste följas.

2017-02-09 Ny förordning (EU) nr 2017/186 om särskilda villkor avseende mikrobiologiska risker

Sesamfrön från Indien avseende Salmonella kommer nu att regleras i denna förordning och flyttas från förordning 669/2009.

Betelblad från Indien avseende Salmonella regleras idag i förordning 2016/166. Denna förordning upphävs. Betelblad från Indien kommer istället att regleras i denna nya förordning. 

Identitetskontroll och fysisk kontroll med provtagning ska utföras på sesamfrön från Indien för Salmonella med en provtagningsfrekvens på 20%. Identitetskontroll och fysisk kontroll med provtagning ska utföras på betelblad från Indien för Salmonella med en provtagningsfrekvens på 10%. Sändningen ska åtföljas av ett hälsointyg och analyssvar för Salmonella. Varje enskild förpackning ska vara märkt med en identifieringskod, som ska finnas på intyg och analyssvar. Förordning 2017/186 träder i kraft den 23 februari 2017. Övergångsbestämmelserna innebär att sändningar med dessa livsmedel som lämnat Indien den 22 februari 2017  behöver inte uppfylla denna förordning.

2016-02-02 Restriktioner med anledning av nytt fall av högpatogen fågelinfluensa i Stockholms södra skärgård

Högpatogen fågelinfluensa har konstaterats på en mindre fjäderfäbesättning på Muskö i Stockholms södra skärgård. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

Restriktionerna innebär förbud mot förflyttning inom Sverige eller utförsel av:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade från skydds- och övervakningszonen.

Pre-exportintyg för utförsel till andra länder inom EU från zonerna får inte utfärdas.

Exportintyg för export till länder utanför EU (tredje länder) får inte utfärdas från Haninge och Nynäshamns kommun för:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade,

Export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till fågelinfluensa i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

Extra restriktioner med anledning av utbrotten i Skåne och i Stockholms skärgård

Översikt över länder utanför EU som i dagsläget har infört förbud eller begränsningar för import av svenska livsmedel. Listan uppdateras regelbundet och är framtagen på basis av den senaste information som Livsmedelsverket har. Observera att det kan finnas andra begränsningar som Livsmedelsverket inte känner till.

Om ni får kännedom om problem med export med anledning av fågelinfluensautbrottet bör ni meddela detta till Livsmedelsverket. Information kommer att uppdateras efterhand som situationen utvecklas.

2017-01-19 Reviderat beslut 2007/275/EG omfattar gränskontroll av nya produkter från och med den 1 januari 2017

Beslutet innebär följande ändringar:

 • Bilaga I och II har ändrats i beslut 2007/275/EG. Se artikel 1 i genomförandebeslut 2016/1196
 • Produkter i bilaga II i beslutet undantas krav på gränskontroll. I bilaga II finns nu även KN-nummer för dessa produkter
 • Följande produkter flyttas från undantagslistan (bilaga II) till listan med produkter som ska gränskontrolleras (bilaga I):

- Ofyllda gelatinkapslar för KN-nummer 9602
- Soppbuljonger med köttextrakt/koncentrat (konsumentpackat - KN-nummer 2104
- Köttextrakt/koncentrat - KN-nummer 1603

Dessutom har vissa ändringar gjorts i bilaga II utifrån innehållet av animaliska ingredienser i de aktuella produkterna. De produkter som undantas gränskontroll i enlighet med bilaga II är i det reviderade beslutet:

 • Konfektyrer/godis innehållande mindre än 50 % bearbetade mejeri- och äggprodukter, förutsatt att de är behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275 (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med bearbetade köttprodukter, innehållande mindre än 50 % bearbetade mejeri- och äggprodukter förutsatt att de behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275
 • Bröd och kakor innehållande mindre än 20 % bearbetade mejeri- och äggprodukter, förutsatt att de är behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275 (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Oliver fyllda med fisk (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Konsumentpackade soppbuljonger innehållande mindre än 50 % av fiskoljor, fiskpulver eller fiskextrakt, förutsatt att de är behandlade enligt artikel 6.1 i beslut 2007/275 (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)
 • Konsumentpackade kosttillskott innehållande mindre än 20 % bearbetade animalier (även produkter innehållande glukosamin, kondroitin eller kitosan); förutom köttprodukter. Observera! Om kosttillskottet innehåller köttprodukter, ska produkten gränskontrolleras oavsett mängd (se även relevanta KN-nummer i bilaga II)

2017-01-12 Tullverket och Livsmedelsverket har ett projekt om gränskontroll av buljonger under 2017

Tullverket och Livsmedelsverket kommer att ha ett riktat projekt för kontroll av alla sändningar med buljonger enligt KN-nummer 2104 10 som innehåller animaliska produkter.

Beslut 2007/275 ändras den 1 januari 2017. Bland annat flyttas köttbuljonger (KNnr 2104 10) från bilaga II (undantagslistan) till bilaga I (positivlistan), det vill säga listan på animaliska produkter som ska gränskontrolleras.

Buljonger och aromer för soppor innehållande mindre än 50% fiskbuljonger, fiskpulver eller fiskextrakt, packade för slutkonsument, finns kvar i bilaga II och omfattas inte av krav på gränskontroll.

I vägledningen från EU-kommissionen har förtydligats att livsmedel, som innehåller både vegetabiliska och animaliska ingredienser, ska bedömas om de klassas som animaliska produkter eller som sammansatta produkter eller undantas som buljong i bilaga II i beslut 2007/275. Klassningen ger besked om produkten ska gränskontrolleras eller inte. Livsmedelsverket behöver därför få in uppgifter i klassningsblanketten som finns Livsmedelsverkets webbsida med information om import av sammansatta livsmedel. Där kan du också läsa mer om gränsdragningen mellan animaliska och sammansatta produkter.

För sändningar som föranmäls till en gränskontrollstation kommer en ifylld klassningsblankett att begäras i samband med gränskontrollen. Om produkten föranmäls med rätt dokumentation, till exempel föranmäls som en köttprodukt med köttproduktintyg, kommer handläggningen av ärendet i gränskontrollen att kunna slutföras även om inte klassningen är klar.

Observera att hela handläggningen förenklas betydligt om ni i god tid innan nästa sändning ankommer, kan fylla i en blankett för respektive produkt med buljonger som ni importerar löpande och som innehåller både vegetabiliska och animaliska ingredienser. Ni mejlar ifylld blankett till gks@slv.se för klassning. Observera! Om produkten inte innehåller några animaliska ingredienser behövs ingen klassningsblankett.

Ju tydligare ni anger efterfrågade uppgifter i blanketten, desto snabbare går handläggningen och begäran om komplettering behöver kanske inte göras.

Livsmedelsverket kommer via mail att lämna besked om den slutliga klassningen av produkten för att visa upp för Tullverket.

Ombudet/importören ska sända importdeklarationen till Tullverket med åtgärdsindikator "Call-me 12" för manuell handläggning samt mejla en klassningsblankett med Livsmedelsverkets beslut till rod.kanal.import@tullverket.se . Om buljongerna inte innehåller animaliska produkter ska detta anges i fritext till fält 44 "Särskilda upplysningar".

Tullverket kommer innan förtullning av produkter som innehåller animaliska produkter att efterfråga en klassningsblankett från Livsmedelsverket, med bedömning av om produkten klassas som en köttprodukt/fiskprodukt eller som ett sammansatt livsmedel som ska gränskontrolleras eller inte. För att underlätta förtullningen bör ni därför i god tid innan nästa sändning mejla ifylld blankett till gks@slv.se för klassning.

Först när ni har en slutförd klassning på blanketten kan sändningen förtullas. Blanketten anger om produkten klassas som en köttprodukt, vilket alltid kräver gränskontroll, eller om produkten klassas som ett sammansatt livsmedel som antingen kräver gränskontroll eller inte, eller om produkten undantas som buljong enligt bilaga II i beslut 2007/275. Om produkten redan fått ett godkänt CVED-beslut i Traces kan sändningen förtullas även om klassningen inte är klar.

Återkom om ni har frågor till:

Livsmedelsverket på telefon 018-171429 eller gks@slv.se

 

 

Senast granskad 2018-01-03