Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU.

2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 6 juli 2018.

Följande produkter läggs till:

 • Gojibär (färska, kylda eller torkade) från Kina
 • Rovor inlagda i ättikssyra eller vinäger från Syrien och Libanon
 • Okra från Indien (flyttas från förordning 885/2014)
 • Utöver torkade aprikoser från Turkiet eller Uzbekistan, läggs till att aprikoser på annat sätt beredda eller konserverade från dessa länder ska gränskontrolleras, enligt bilaga I i förordning 669/2009

Nu omfattas denna produkt med även denna beredningstyp av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Okra (fryst) från Vietnam

Följande produkter avlistas:

 • Brassica oleracea från Kina,
 • Jordgubbar från Egypten,
 • Torkade druvor från Iran,
 • Ärtor med skal från Kenya,
 • Sparrisböna från Thailand och
 • Auberginer från Uganda

Minskad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • Ananas från Benin, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
 • Granatäpplen och citroner från Turkiet, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester

2017-12-28 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2017/2298 som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 1 januari 2018  och består i att följande produkter läggs till:

 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) från Indien
 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) från Pakistan

Nu omfattas dessa produkter med även denna  beredningstyp av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 •  Pistaschmandlar rostade från USA
 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) frysta från Thailand
 • Spansk peppar (med undantag av sötpaprika) frysta från Vietnam
 • Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling) från Iran
 • Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling) från Turkiet

 Följande produkter avlistas:

 • Bordsdruvor från Egypten
 • Auberginer från Thailand

2017-12-15 Information till importörer och speditörer av
ekologiska livsmedel från länder utanför EU

Från den 1 januari 2018 tar Livsmedelsverket över kontrollen från Tullverket

Livsmedelsverket vill informera dig som är importör eller speditör av sändningar med ekologiska livsmedel från länder utanför EU, att Livsmedelsverket kommer att ta över ansvaret för importkontrollen från Tullverket från och med 1 januari 2018.

Verksamhetsförändringen innebär att kontrollintyg i original ska skickas/lämnas till följande adress från 1 januari 2018 (oavsett vilken väg din livsmedelssändning kommer in i Sverige):

Göteborgs gränskontrollstation, Port 3, Skandiahamnen, 418 34 Göteborg

Från och med den 1 januari 2018 kommer Livsmedelsverket att ta ut en kontrollavgift på 750 kr per genomförd gränskontroll av en sändning med ekologiska livsmedel.

En importör har två alternativ för att hantera betalningen, antingen genom att en bankgaranti utställs eller genom förskottsbetalning inför varje sändning.

Om ni har frågor kring detta är ni välkomna att kontakta Livsmedelsverket på e-post: gks@slv.se .

Läs mer om kontrollen av ekologiska livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats .

Läs gärna informationsbrevet

2017-12-01 Förordning (EU) 2016/6 ändras, gäller import av livsmedel från Japan

Från och med 1 december omfattas livsmedel med ursprung eller avsända från Japan, med KN-nummer listade i bilaga II i förordning 2016/6 av krav på gränskontroll. Sändningen ska då åtföljas av en försäkran från behörig myndighet i Japan. För olika regioner i Japan listas livsmedel i bilaga II, som även ska åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet, om livsmedlet ursprungligen kommer från aktuell region.

Exempel på livsmedel som finns med i bilaga II och ska gränskontrolleras:

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura.

Även livsmedel som innehåller mer än 50 % av sådana produkter omfattas av gränskontrollen.

Ris från Japan omfattas inte längre av krav på gränskontroll.

Sändningar som avsänts före 1 december 2017, gränskontrolleras enligt tidigare förordning 2016/6.

2017-11-24 Newcastlesjuka i fågelbesättning i Vellinge kommun

Newcastlesjuka har konstaterats på en fågelbesättning i Vellinge kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

 Jordbruksverkets nyheter

Exportintyg för export till länder utanför EU får inte utfärdas för produkter från Vellinge och Trelleborg kommun (samt Linköping, Norrköping, Kalmar och Torsås kommun på grund av tidigare ND-utbrott) för:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade

Förflyttning av dessa produkter från skydds- och övervakningszoner är förbjuden.

Export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till Newcastlesjuka i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

2017-11-16 Restriktionsområdet i Norrköping upphävt

Den 16 november upphävde Jordbruksverket restriktionsområdet i Norrköping efter utbrottet av Newcastlesjuka. Detta innebär att det inte längre återstår några restriktioner vad gäller handel med EU-länder på grund av utbrottet av Newcastlesjuka. Det är alltså tillåtet att utfärda hälsointyg för utförsel av fjäderfä, kläckägg och produkter från fjäderfä till andra EU-länder från hela Sverige.

 Observera dock att export till länder utanför EU fortfarande påverkas av utbrottet av Newcastlesjuka samt de tidigare utbrotten av fågelinfluensa. Mer information om exportrestriktioner finns under länk nedan.

2017-10-16 Newcastlesjuka på värphönsbesättning i Linköpings kommun

Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsbesättning i Linköpings kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder.

 Jordbruksverkets nyheter

 Exportintyg för export till länder utanför EU, eller pre-exportintyg för utförsel till andra länder inom EU, får inte utfärdas för produkter från Linköpings och Norrköpings kommun (samt Kalmar och Torsås kommun på grund av tidigare ND-utbrott) för:

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade

 Förflyttning av dessa produkter från skydds- och övervakningszoner är förbjuden.

 Export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till Newcastlesjuka i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

 Särskilda restriktioner från tredjeland kommer uppdateras regelbundet på Jordbruksverkets sida för export under högerkolumnen ”mer information”.

 2017-08-21 Newcastlesjuka på värphönsbesättning i Kalmar

Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsbesättning i Kalmar kommun. Skydds- och övervakningszoner runt den smittade besättningen har upprättats och restriktioner har införts, vilket bland annat påverkar handel inom EU och export till tredje länder. 

 • Levande fjäderfä
 • Kläckägg
 • Produkter från fjäderfä som inte är värmebehandlade,

Vid export från områden som inte omfattas av ovanstående restriktioner ska alla eventuella ytterligare villkor, som är kopplade till Newcastle Disease i exportintygen, följas noga. Dessa villkor kan variera mellan olika tredje länder. I vissa fall kan sådana ytterligare villkor innebära att det inte är möjligt att utfärda något exportintyg.

Inkommande nya särskilda restriktioner från tredjeland uppdateras regelbundet på Livsmedelsverkets hemsida.

2017-07-04 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) nr 2017/1142 som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 1 juli 2017 och består i att följande produkter läggs till:

 • Torkade vindruvor från Iran
 • Torkade vindruvor från Turkiet
 • Jordnötter och produkter därav från Senegal
 • Spansk peppar/paprika(Capsicum spp) från Sri lanka (OBS! Endast torkade, rostade, krossade eller malda, se aktuella KN-nummer i bilaga 1.)
 • Sesamfrön från Nigeria
 • Sesamfrön från Sudan

Ökade provtagningsfrekvenser för följande produkter:

 • Torkade aprikoser från Turkiet, från 10% till 20%,

Minskade provtagningsfrekvenser för följande produkter:

 • Brassica oleracea från Kina, från 50% till 20%,bekämpningsmedelsrester
 • Ärter med skida från Kenya, från 10% till 5%, bekämpningsmedelsrester

Följande produkter avlistas:

 • Auberginer från Kambodja, bekämpningsmedelsrester
 • Enzymer från Indien, Kloramfenikol
Senast granskad 2018-10-30