Ekvivalensavtal

Med ekvivalensavtal menas att man likställer andra länders offentliga kontroller med det egna landets när det gäller livsmedelssäkerhet.

 

Ekvivalensavtal

Gällande ekvivalensavtal finns på EU-kommissionens webbplats.

EU har ekvivalensavtal med följande länder:

Senast granskad 2016-10-18