Export av olika varor

Här hittar du en sammanställning över olika varuslag av animaliskt ursprung som exporteras från Sverige till olika länder utanför EU. Under varje varuslag framgår vilka krav mottagarlandet kan ställa för exporten.

Export av olika varor

Företag som vill lista anläggningar för export till länder som kräver särskild listning ska använda blanketten "Anmälan om export till länder utanför EU".

Nötkött

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar.

Land

Övrig info

Makedonien Exportintyg finns
Nya Zeeland Exportintyg finns
Sydafrika (benmärgsextrakt) Exportintyg finns
Serbien Exportintyg finns

 
Länder som ställer särskilda krav för att importera svenska varor, exempelvis listning av anläggningar.

Land

Övrig info

Hong Kong Exportintyg finns
Kanada Exportintyg finns
Ryssland Exportintyg finns
Singapore Exportintyg finns

 
Länder som ännu inte har godkänt import av svenska varor. Sverige har inlett en förhandlingsprocess med myndigheterna i mottagarlandet .

Land

Övrig info

Australien -
Japan -
Kina -
Taiwan -
Thailand -

 

Griskött

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar. 

Land

Övrig info

Australien Exportintyg finns
Franska Polynesien Exportintyg finns
Makedonien Exportintyg finns
Hong Kong Exportintyg finns
Nya Kaledonien Exportintyg finns
Nya Zeeland Exportintyg finns
Serbien Exportintyg finns
Ukraina Exportintyg finns

 
Länder som ställer särskilda krav för att importera svenska varor, exempelvis listning av anläggningar.

Land

Övrig info

Chile                             Exportintyg finns
Japan Exportintyg finns
Kanada Exportintyg finns
Ryssland Exportintyg finns
Singapore Exportintyg finns
Sydkorea Exportintyg finns
Taiwan Exportintyg finns
 USA Exportintyg finns. Även ett
tilläggsintyg för griskött krävs.

 
Länder som ännu inte har godkänt import av svenska varor. Sverige har inlett en förhandlingsprocess med myndigheterna i mottagarlandet.  

Land

Övrig info

Argentina (buljong) -
Filippinerna -
Kina -
Malaysia  
Mexiko -
Sydafrika -
Thailand (slaktbiprodukter) -

 

Fjäderfäkött

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända länder.

Land

Övrig info

Bosnien Hercegovina Exportintyg finns
Kosovo Exportintyg finns
Makedonien Exportintyg finns

 
Länder som ställer särskilda krav för att importera svenska varor, exempelvis listning av anläggningar.

Land

Övrig info

Hong Kong Exportintyg finns
Japan Exportintyg finns
Ryssland Exportintyg finns
Sydkorea Exportintyg finns

 
Länder som ännu inte har godkänt import av svenska varor. Sverige har inlett en förhandlingsprocess med myndighteterna i mottagarlandet.

Land

Övrig info

Kina -
Taiwan -
Hong Kong -

 

Vilt

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar

EU-godkända anläggningar 

Land Övrig info
Japan Exportintyg finns

 

Fisk

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar

Land

Övrig info

Argentina Exportintyg finns
Australien (specificerade fiskprodukter) Exportintyg finns
Australien (icke specificerade fiskprodukter Exportintyg finns
Egypten Exportintyg finns
Hong Kong Generellt exportintyg för fisk kan användas
Israel Exportintyg finns
Kanada Exportintyg finns
Marocko Exportintyg finns
Nya Zeeland Exportintyg finns
Turkiet Exportintyg finns
Ukraina Exportintyg finns

 
Länder som ställer särskilda krav för att importera svenska varor, exempelvis listning av anläggningar

Land

Övrig info

Argentina Exportintyg finns
Australien (laxfiskar och
produkter därav)
Exportintyg finns
Kina (fisk utom sill och rom) Exportintyg finns
Ryssland Exportintyg finns
Vietnam Generellt exportintyg
för fisk kan användas

 
Länder som ännu inte har godkänt import av svenska varor. Sverige har inlett en förhandlingsprocess med myndigheterna i mottagarlandet.

Land

Övrig info

Brasilien -

 

Mjölk

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar

Land

Övrig info

Algeriet Exportintyg finns
Australien Exportintyg finns
Kina Exportintyg finns
Marocko Exportintyg finns
Nya Zeeland Exportintyg finns
Serbien Exportintyg finns
Sydafrika Exportintyg finns
Turkiet Exportintyg finns
Ukraina Exportintyg finns
USA Exportintyg finns
USA (produkter innehållande ägg och/eller mjölk Exportintyg finns

 
Länder som ställer särskilda krav för att importera svenska varor, exempelvis listning av anläggningar

Land

Övrig info

Argentina (mjölk av nöt) Exportintyg finns
Ryssland Exportintyg finns

 
Länder som ännu inte har godkänt import av svenska varor. Sverige har inlett en förhandlingsprocess med myndigheterna i mottagarlandet.

Land

Övrig info

Peru -
Indonesien -

 

Ägg

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar

Land

Övrig info

Australien Exportintyg finns
Australien (äggviteprodukter) Exportintyg finns
Hong Kong Exportintyg finns
Marocko (äggprodukter) Exportintyg finns
Turkiet Exportintyg finns
Ukraina Exportintyg finns
USA Exportintyg finns
USA ( produkter innehållande ägg och/eller mjölk) Exportintyg finns
USA (skalägg) Exportintyg finns

 
Länder som ställer särskilda krav för att importera svenska varor, exempelvis listning av anläggningar.

Land

Övrig info

Sydkorea Exportintyg finns

 

Länder som ännu inte har godkänt import av svenska varor. Sverige har inlett en förhandlingsprocess med myndigheterna i mottagarlandet.

Land

Övrig info

- -

 

Gelatin

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar.

Land

Övrig info

Chile Exportintyg finns
Turkiet Exportintyg finns
USA (gelatin av livsmedelskvalitet
avsett som djurfoder)
Exportintyg finns
USA (gelatin av livsmedelskvalitet
avsett som livsmedel)
Exportintyg finns

  

GMO

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar.

Land

Övrig info

Turkiet (GMO-frihet i jäst) Exportintyg finns
Senast granskad 2016-11-21