Material från möten i nationellt nätverk för dricksvatten

På den här sidan hittar du presentationer, rapporter med mera från möten i nationellt nätverk för dricksvatten.

Mikrobiologiska risker - hur kan vi säkra kvaliteten på dricksvatten?

Seminariet 25 oktober 2016 på  Hotel Clarion WINN, Gävle

Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och branschorganisationen Svenskt Vatten arrangerade ett kunskapsseminarium om mikrobiologiska dricksvattenrisker. Seminariet presenterades inom ramen för arbetsgruppen för FoU inom Nationellt Nätverk för Dricksvatten 

Seminariet vände sig framför allt till inspektörer, dricksvattenproducenter och konsulter inom dricksvattenområdet.

Material från mötet:

Dricksvattenburna sjukdomsutbrott 

Caroline Schönning  Dricksvattendrivna utbrott

Metoder för detektion av norovirus i vatten - sammanställning av genomförda projekt

Elisabeth Hallin       

Anette Hansen Riskkarakterisering 

Britt-Marie Pott MBA 

Rikard Dryselius Fekal källspårning 

Anna Nordström Beslutsstöd 

Mia Holmberg Förekomst 

Magnus Simonsson Hur stor är risken 

2015-01-20
Mikroplaster i vattentäkter
Problem med mikroplast som förorenar haven har länge varit känt, men hur påverkas insjöar och ytvattentäkter av mikroplasterna? På mötet presenterade Dr Mason sin forskning om mikroplaster i de stora amerikanska insjöarna
 Great lakes plastic pollutions survey


Dricksvattenutredningens halvtidsrapport presenterades:


Övriga presentationer från mötet:

 

Senast granskad 2017-03-02