Intresseanmälan till expertgruppen för nutrition och folkhälsa

Om du har en vetenskaplig bakgrund inom området nutrition och folkhälsa, och vill dela med dig av dina kunskaper, kan du vara en av dem vi söker.

I samband med att expertgruppens nuvarande mandatperiod (2016-18) går mot sitt slut ersätter Livsmedelsverket 3-4 ledamöter. Nu kan du lämna in en intresseanmälan för att ingå i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa under perioden 2019-2021.

Du som söker ska:

  • Ha dokumenterad erfarenhet inom ett eller flera av nedanstående områden med relevans för human nutrition
  • Vetenskapliga publikationer i referent-granskade tidskrifter inom något av områdena

Du får gärna:

  • Ha erfarenhet av deltagande i nationella eller internationella vetenskapliga organisationer, kommittéer eller andra expertorgan med relevans för något av områdena
  • Ha bidragit med din yrkeskunskap i populärvetenskapliga sammanhang.

Eftersom endast ett mindre antal ledamöter ersätts är Livsmedelsverket för denna mandatperiod speciellt intresserad av dig som är expert och har erfarenhet inom arbete med allergi/överkänslighet och/eller medicinsk kompetens inom våra vanligaste folksjukdomar (typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, cancer).  

I mandatet kan du läsa om gruppens arbete. 

Intresseanmälan är öppen till den 25 november 2018. Därefter bedöms ansökningarna och besked skickas ut i januari 2019. Alla ledamöter måste årligen redovisa eventuell anknytning till livsmedelsindustri och livsmedelshandel.

Intresseanmälan till expertgruppen för nutrition och folkhälsa

Meriter (max 5 viktigaste meriterna för uppdraget) dvs. arbetsplatser, deltagande i nationella eller internationella vetenskapliga organisationer, kommittéer eller andra expertorgan.
Urval av publikationer (max 10 för uppdraget viktiga publikationer)
Senast granskad 2018-10-22